Výsledky vyhľadávania

 1. HALÁSKOVÁ, Martina - BAZSOVÁ, Blanka. Evaluation of the efficiency of research and development in EU countries. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2016. ISSN 1212-415X, 2016, roč. 16, č. 4, s. 32-45.
  článok

  článok

 2. FURKOVÁ, Andrea. Multiple selections of alternatives under constraints : case study of European countries in area of research and development. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. - Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2015. ISSN 1805-0603, 2015, č. 1, s. 73-79. VEGA 1/0285/14.
  článok

  článok

 3. HOVORKA, Dušan. Veda v spoločnosti 21. storočia. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2011. ISSN 1335-5864, 2011, vol. 22, no. 4, s. 37-40.
  článok

  článok

 4. ARBE, Tatiana. Vývoj koncentrácie bežných výdavkov na výskum a vývoj v krajoch SR. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 3, s. 105-111. VEGA 1/0536/10. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0114332/fss0310.pdf>
  článok

  článok

 5. KLODT, Henning. The German Innovation System : Conceptions, Institutions and Economic Efficiency. 1. ed. Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1996. 28 s. Kiel Working Paper, No. 775. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. RUMJANCEVA, Z. Nauka upravlenija: k obnovleniju koncepcii. In Ekonomičeskije nauki, 1991, č. 3, s. 21-28.
  článok

  článok