Výsledky vyhľadávania

 1. KOŠALKO, Ivan. Všetci hovoria o tvorbe hodnoty, ale čo to vlastne je? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2015. ISSN 1335-1729, 4/2015, roč. 20, zoš. 79, s. 12-13.
  článok

  článok

 2. Ako zvýšiť delegovaním svoju efektivitu? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2007. ISSN 1335-1729, 4/2007, roč. 12, zoš. 47, s. 10-12.
  článok

  článok

 3. BURGER, Ivan. Vzdelávanie: ako zabezpečiť jeho efektívnosť. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2010. ISSN 1335-1729, 3/2010, roč. 15, zoš. 58, s. 25-30.
  článok

  článok

 4. SYNÁK, František - KUČERA, Matej - SKRÚCANÝ, Tomáš. Assessing the Energy Efficiency of an Electric Car. In Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina, 2021. ISSN 1335-4205, 2021, vol. 23, no. 1, pp. A1-A13.
  článok

  článok

 5. MURA, Ladislav - HAJDUOVÁ, Zuzana. Measuring Efficiency by Using Selected Determinants in Regional SMEs. - Registrovaný: Web of Science. In Entrepreneurship and Sustainability Issues : Peer-reviewed Scientific Journal. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2345-0282, 2021, vol. 8, no. 3, pp. 487-503 online. VEGA 1/0813/19, GAAA 5-5/2020.
  článok

  článok

 6. VOSTATEK, Jaroslav. (Ne)podmíněné sociální dávky prizmatem sociálních modelů. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2021. ISSN 1802-5854, 2021, roč. 15, č. 2, s. 2-13.
  článok

  článok

 7. S. ARTEMENKO, Viktoria - SEKERIN, Vladimir D. - GURTSKOY, Lev D. Marketing Communication in the Digital Environment. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2021. ISSN 1805-3246, 2021, č. 1, s. 1-8.
  článok

  článok

 8. FIFEKOVÁ, Elena et al. Dilemmas of Economic Growth : The Path from Unlimited Possibilities towards Responsibility? Reviewers: Daneš Brzica, Karol Morvay. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. 78 s. [4,7 AH]. VEGA 2/0002/18, VEGA 1/0716/19. ISBN 978-80-7676-042-4.
 9. TOMAN, Pavel. Aby nákladní auta nevozila vzduch. In Logistika. - Praha : Economia, 2021. ISSN 1211-0957, 2021, roč. 27, č. 1-2, s. 38-40.
  článok

  článok

 10. LACKO, Roman - HAJDUOVÁ, Zuzana - ZAWADA, Marcin. The Efficiency of Circular Economies: A Comparison of Visegrád Group Countries. In Energies : [Journal of Related Scientific Research, Technology Development, Engineering, and the Studies in Policy and Management]. - Basel : MDPI. ISSN 1996-1073, 2021, vol. 14, no. 6, pp. [1-13] online. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok