Výsledky vyhľadávania

 1. SOTARAUTA, Markku et al. The Many Roles of Change Agency in the Game of Green Path Development in the North. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2021. ISSN 1461-7145, 2021, vol. 28, no. 2, pp. 92-110.
  článok

  článok

 2. NOVOTNÝ, Vladimír - ZBOŘIL, Josef. Usiluj o naplnění nejvyššího dosažitelného cíle. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2021. ISSN 1802-4599, 2021, roč. 15, č. 1, s. 54-59.
  článok

  článok

 3. VÍTKOVÁ, Eva. Veřejnost preferuje obnovitelné zdroje. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2021. ISSN 1802-4599, 2021, roč. 15, č. 1, s. 50-51.
  článok

  článok

 4. SIROVÁ, Barbora. Energie z odpadu : Alternativa ke skladkování. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2021. ISSN 1802-4599, 2021, roč. 15, č. 1, s. 68-69.
  článok

  článok

 5. BAKALÁR, Tomáš et al. Metal Recovery From Municipal Solid Waste Incineration Fly Ash as a Tool of Circular Economy. In Journal of Cleaner Production. - Amsterdam : Elsevier Science B.V. ISSN 1879-1786, 2021, vol. 302, pp. [1-10] online.
  článok

  článok

 6. ČVIRIK, Marián - DZUROVÁ, Mária - ÖLVECZKÁ, Diana. Exploring the Attitude to Climate Change and Socio-Ecologically Responsible Consumption of the Slovaks. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 21th International Joint Conference, May 20 - 21, 2021, Prague, Czech Republic - Bratislava, Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4816-8. ISSN 2453-6113, pp. 10-22 online.
  článok

  článok

 7. ONDRUŠ, Michal. Doručovanie rýchlo, efektívne a ekologicky. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise, vede a spoločnosti. - Bratislava : WTC-Macro Enviro, 2021. ISSN 1337-9798, 2021, roč. 13, č. Jar/Spring, s. 40-41.
  článok

  článok

 8. Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o. 4x ročne. ISSN 1802-4599. Dostupné na : https://www.pro-energy.cz/magazine/
  časopis

  časopis

 9. KAPITÁN, Peter. Prírodný dizajn láka ľudí do predajne. In TaPmag : tovar & predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2021. ISSN 1805-0549, 5-6, č. 59, (2021.
  článok

  článok

 10. ONDRUŠOVÁ, Miroslava. Chladničky dokážu podporiť predaj. In TaPmag : tovar & predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2021. ISSN 1805-0549, 1-2, č. 57, (2021.
  článok

  článok