Výsledky vyhľadávania

 1. VASKOVSKYI, Anton. Analysis of the Status Quo Behavioural Concept During the Global Economic Crisis. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2021. ISSN 1210-0455, 2021, vol. 30, no. 2, s. 133-155.
  článok

  článok

 2. FEHÉROVÁ, Martina. Zvyšovanie finančnej efektivity krajín vďaka prvotnému experimentálnemu testovaniu politík: príklady z praxe. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 1, s. [1-9] online.
  článok

  článok

 3. JANKELOVÁ, Nadežda - MORICOVÁ, Štefánia - MUCSKA, Matej. Psychological Aspects of Public Health Management. In Aktuálne otázky v manažmente z pohľadu verejného zdravotníctva. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-064-3, s. 5-16.
  článok

  článok

 4. HORVÁTH, Martin. Potenciál využitia behaviorálnej ekonómie v rámci manažérskych marketingových nástrojov. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3081, 2020, roč. 13, č. 2, s. 102-118 online.
  článok

  článok

 5. HORVÁTH, Martin. Marketing a súčasná behaviorálna ekonómia : dizertačná práca. Školiteľ: Milan Oreský. Bratislava, 2020. 153 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. SIRAKOVOVÁ, Eva. The Phenomenon of Altruism: The Analysis of Altruistic Behavior in Dictator Game. In EDAMBA 2020. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2020 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4794-9, pp. 588-596 online. VEGA 1/0239/19.
  článok

  článok

 7. RIZZO, Mario J. - WHITMAN, Glen. Escaping Paternalism : Rationality, Behavioral Economics, and Public Policy. 1st Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2020. 496 s. Cambridge Studies in Economics, Choice, and Society. ISBN 978-1-108-76000-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. HOJDIK, Vladimír. Behaviorálne aspekty v procese rozhodovania spotrebiteľa. In Východiská pre posudzovanie difúzie a dôsledkov zelených inovácií na trhoch nedokonalej konkurencie : zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-081-0, s. 5-15 online. VEGA 1/0646/20.
  článok

  článok

 9. FEHÉROVÁ, Martina. Využívanie poznatkov behaviorálnych vied počas COVID-19 pandémie. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 2453-9287, 2020, č. 2, s. 20-22.
  článok

  článok

 10. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Alternative Approaches in Economy Theory and the Possibility of Applying Them in Practice. In KNOWCON 2020. Conference. KNOWCON 2020 Knowledge on Economics and Management : Conference Proceedings. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2020. ISBN 978-80-244-5798-7, pp. 101-106 online. VEGA 1/0239/19.
  článok

  článok