Výsledky vyhľadávania

 1. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Alternative Approaches in Economy Theory and the Possibility of Applying Them in Practice. In KNOWCON 2020. Conference. KNOWCON 2020 Knowledge on Economics and Management : Conference Proceedings. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2020. ISBN 978-80-244-5798-7, pp. 101-106 online. VEGA 1/0239/19.
  článok

  článok

 2. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - GAGO, Silvia - MADARAS, Tomáš. On Decay Centrality in Graphs. - Registrovaný: Scopus. In Mathematica Scandinavica. - Aarhus : Institut for Matematik. ISSN 0025-5521, 2018, vol. 123, no. 1, pp. 39-50 online. MTM2010-19660.
  článok

  článok

 3. BACKHOUSE, Roger E. - TRIBE, Keith. The History of Economics : A Course for Students and Teachers. 1st Edition. Newcastle upon Tyne : Agenda Publishing, 2018. 386 s. ISBN 978-1-911116-69-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Mathematical economics. Wroclaw : Department of Mathematics of Wroclaw University of Economics. 1x ročne. ISSN 1733-9707. Dostupné na : http://journal.ue.wroc.pl/index.php
  časopis

  časopis

 5. Mathematical methods in economics. International conference. Mathematical methods in economics : conference proceedings : 35th international conference : Hradec Králové, Czech Republic, september 13th - 15th, 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Hradec Králové : Gaudeamus, 2017. CD-ROM [883 s.]. ISBN 978-80-7435-678-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. NEUBAUER, Jiří - SEDLAČÍK, Marek - KŘÍŽ, Oldřich. Základy statistiky : aplikace v technických a ekonomických oborech. Recenzovali: Pavel Tlustý, Jaroslav Michálek. 2. rozšír. vyd. Praha : GRADA, 2016. 278 s. ISBN 978-80-247-5789-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. 2015 ,no. 11. Mathematical economics. Wroclaw : Department of Mathematics of Wroclaw University of Economics, 2015. 1x ročne. ISSN 1733-9707 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 8. KARAFOVÁ, Lea - HAJDUOVÁ, Zuzana. Elimination of crisis occurrences by application of mathematical methods. In Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov. Medzinárodný vedecký workshop. Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov : recenzovaný zborník vedeckých prác : medzinárodný vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0562/14 : 12.11.2015, [Košice, Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4216-6, s. 240-244 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. JURGA, Rastislav. Spojité metódy ekonomickej dynamiky. In Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : „1989 a 25 rokov po...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : „1989 a 25 rokov po...“ : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 23. – 24. apríla 2015 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2015. ISBN 978-80-561-0246-6, s. 396-400 online.
  článok

  článok

 10. SIRŮČEK, Pavel. Polozapomenuté postavy ekonomického myšlení – A. A. Cournot. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0572-3043, 2015, roč. 23, č. 3, s. 67-74.
  článok

  článok