Výsledky vyhľadávania

 1. Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : SON MEDIA. 6x ročne. ISSN 1337-2459
  časopis

  časopis

 2. KRIŠTOFIČOVÁ, Dagmar. Najlepšie obce a mestá podľa webových stránok a poskytovania informácií. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2014. ISSN 1337-2459, Október 2014, roč. 8, č. 5, s. 8-9.
  článok

  článok

 3. 2014 ,č. Február-December. Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. Bratislava : SON MEDIA, 2014. 6x ročne. ISSN 1337-2459 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 4. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Komparácia pôsobností a zodpovedností samospráv v južných krajinách Európy. In Inproforum 2013 : sborník z mezinárodní vědecké konference, České Budějovice, 7.-8. listopadu 2013. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7394-440-7, s. 197-200 CD-ROM. PMVP I-13-103-00.
  článok

  článok

 5. 2013 ,č. Apríl-December. Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. Bratislava : SON MEDIA, 2013. 6x ročne. ISSN 1337-2459 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 6. 2012 ,č. Február-November. Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. Bratislava : SON MEDIA, 2012. 6x ročne. ISSN 1337-2459 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 7. BEŇUCH, Martin - KUSÁ, Alena. Globalizácia vs. municipalizácia. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '12 : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : Rajecké Teplice 10. - 11. október 2012. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2012]. ISSN 1336-5878, s. 41-45.
  článok

  článok

 8. ŽÁRSKA, Elena. Malá obec má šancu si pomôcť(?). In Konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj malých měst a venkovských regionů v České republice : mezinárodní vědecká konference konaná dne 9. listopadu 2011 v Kutné Hoře. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. ISBN 978-80-261-0094-2, s. 14-20 online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.fek.zcu.cz/doc/svrr/P3%20Je%C5%BEek_Ka%C5%88ka%20Konkurenceschopnost%20a%20udr%C5%BEiteln%C3%BD%20rozvoj%20mal%C3%BDch%20m%C4%9Bst%20a%20venkov%20region%C5%AF.pdf>
  článok

  článok

 9. MARIANYI, Peter. 100 najlepších tipov ako ušetriť v samospráve. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2011. ISSN 1337-2459, 2011, roč. 5, č. Február, s.12.
  článok

  článok

 10. KŇAZÚR, R. Dvojnásobný efekt. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2011. ISSN 1337-2459, 2011, roč. 5, č. Apríl, s. 14.
  článok

  článok