Výsledky vyhľadávania

 1. Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : SON MEDIA. 6x ročne. ISSN 1337-2459
  časopis

  časopis

 2. KRIŠTOFIČOVÁ, Dagmar. Najlepšie obce a mestá podľa webových stránok a poskytovania informácií. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2014. ISSN 1337-2459, Október 2014, roč. 8, č. 5, s. 8-9.
  článok

  článok

 3. 2014 ,č. Február-December. Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. Bratislava : SON MEDIA, 2014. 6x ročne. ISSN 1337-2459 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 4. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Komparácia pôsobností a zodpovedností samospráv v južných krajinách Európy. In Inproforum 2013 : sborník z mezinárodní vědecké konference, České Budějovice, 7.-8. listopadu 2013. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7394-440-7, s. 197-200 CD-ROM. PMVP I-13-103-00.
  článok

  článok

 5. 2013 ,č. Apríl-December. Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. Bratislava : SON MEDIA, 2013. 6x ročne. ISSN 1337-2459 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 6. BEŇUCH, Martin - KUSÁ, Alena. Globalizácia vs. municipalizácia. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '12 : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : Rajecké Teplice 10. - 11. október 2012 [elektronický zdroj]. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2012]. ISSN 1336-5878, s. 41-45.
  článok

  článok

 7. 2012 ,č. Február-November. Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. Bratislava : SON MEDIA, 2012. 6x ročne. ISSN 1337-2459 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 8. MARIANYI, Peter. 100 najlepších tipov ako ušetriť v samospráve. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2011. ISSN 1337-2459, 2011, roč. 5, č. Február, s.12.
  článok

  článok

 9. KŇAZÚR, R. Dvojnásobný efekt. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2011. ISSN 1337-2459, 2011, roč. 5, č. Apríl, s. 14.
  článok

  článok

 10. HAMALOVÁ, Marta - BELAJOVÁ, Anna - ŠEBOVÁ, Miriam. Komunálna ekonomika a politika. Bratislava : Sprint dva, 2011. 260 s. Economics. ISBN 978-80-89393-38-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]