Výsledky vyhľadávania

 1. Podpora elektrickej mobility. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2020. ISSN 1337-9798, 2020, roč. 12, č. Jar/Spring, s. 42.
  článok

  článok

 2. PETROVICKÁ, Iveta. Zmeny v odpisovaní hmotného majetku v roku 2020. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1336-426X, 2020, roč. 17, č. 4, s. 2-11.
  článok

  článok

 3. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Alternatívne pohony: neexistuje len jedna alternatíva. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020, január-február, roč. 16, č. 82, (2020.
  článok

  článok

 4. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Alternatívne pohony budúcnosťou pre zásobovanie v mestách. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1214-4827, apríl-jún, roč. 16, č. 83, (2020.
  článok

  článok

 5. BRNOVÁ, Miroslava. Daňová podpora elektromobilov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 3, s. 2-5.
  článok

  článok

 6. RAKOVÁ, Monika. Vplyv štátnych dotácií na vývoj elektromobility v Slovenskej republike. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 2, s. 72-80 online. I-20-103-00.
  článok

  článok

 7. REHÁK, Róbert. Postoj spotrebiteľov voči elektromobilom v Slovenskej republike. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3081, 2020, roč. 13, č. 1, s. 54-62 online.
  článok

  článok

 8. KAJÁNEK, Tomáš. Automotive Industry and Current State of Electromobility in the Visegrad Group Region. In Moldavian Journal of International Law and International Relations. - Chișinău : Moldavian Association of International Law. ISSN 2345-1963, 2020, vol. 15, no. 1, pp. 93-115 online.
  článok

  článok

 9. JESNÝ, Martin. Automotive premýšľa, ako zarobiť na elektroautách. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2019. ISSN 1336-9857, Apríl-Máj 2019, č. 4, s. 24-31.
  článok

  článok

 10. SOUČEK, Jiří. Emise automobilů EU 2030. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2019. ISSN 1802-4599, 2019, roč. 13, č. 3, s. 68-70.
  článok

  článok