Výsledky vyhľadávania

 1. BERKOVÁ, Andrea. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 3, s. 5-120.
  článok

  článok


 2. SCHULTZOVÁ, Anna. Posilnenie transparentnosti výberu daní elektronizáciou daňových agend. In Savremeni trendovi u modernoj nauci i obrazovanju u uslovima evropskih integracija : zbirka naučnih radova Fakulteta psihologije, ekonomije i menadžmenta. - Bački Petrovac : Srpsko razvojno udruženje, 2017. ISBN 978-86-80394-13-8, s. 157-170. VEGA 1/0443/15.
  článok

  článok


 3. TICHÝ, Miroslav. Elektronická aukcia. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 104-105.
  článok

  článok


 4. HLADKÁ, Ľudmila. Systém ePCT- od papiera po elektronizáciu služieb. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017. ISSN 1339-5564, 2017, roč. 21, č. 3, s. 11-13.
  článok

  článok


 5. JOHNSON, Peter. Desať faktorov, ktoré zmenia svet. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2017. ISSN 1337-9798, 2017, roč. 9, č. Apríl-máj, s. 41.
  článok

  článok


 6. KOKLES, Mojmír - MLYNAROVIČ, Vladimír. Elektronický občiansky preukaz ako kľúč od eGovernmentu na Slovensku. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 2454-1028, 2017, roč. 14, č. 1, s. 20-37 online.
  článok

  článok


 7. VAVROVÁ, Katarína. Efektívnosť finančnej správy a dlhodobá udržateľnosť daňových príjmov. In Podnikové financie vo vede a praxi 2017 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4436-8, s. 185-197. VEGA 1/0184/16.
  článok

  článok


 8. GAJDOŠÍK, Tomáš - GAJDOŠÍKOVÁ, Zuzana - MARČEKOVÁ, Radka. Informačné technológie v cestovnom ruchu. Recenzenti: Marián Gúčik, Josef Zelenka. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 207 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-587-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. ŠKRINIAR, Pavel - BOOROVÁ, Brigita. Trendy a vízie v distribúcii životného poistenia. In Trendy v podnikání 2016. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2016 : recenzovaný sborník příspěvků : mezinárodní vědecká konference, Plzeň, 10.-11.11.2016 [elektronický zdroj]. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016. ISBN 978-80-261-0648-7, [S. 1-6] CD-ROM.
  článok

  článok


 10. KOLLÁR, Vojtech - GASPEROVÁ, Jana - POLIAK, Peter. View of electronic participation and its application in the present conditions of democracy. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 33, s. 58-64.
  článok

  článok