Výsledky vyhľadávania

 1. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Elektronické colné odbavenie šetrí peniaze aj čas. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020, január-február, roč. 16, č. 82, (2020.
  článok

  článok

 2. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Elektronické stravovacie karty a rekreačné poukazy v jednoduchom účtovníctve. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 12-13, s. 51-60.
  článok

  článok

 3. TOMAN, Pavel. Objednávání přeprav zamířilo na internet. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 9, s. 38-40.
  článok

  článok

 4. Informačná veda : výkladový slovník. 1. vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. 276 s. APVV 15-0508 HIBER. ISBN 978-80-223-4866-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 5. MICHŇOVÁ, Mária. Reducing Cartel´s Impact on Prices in the Auction Market. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 235.
  článok

  článok

 6. Svet peňazí je stále viac digitálny : elektronizácia finančných služieb postupuje. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 3-4, s. 23-25.
  článok

  článok

 7. URBANOVÁ, Terézia. Účtovanie stravovania prostredníctvom elektronických kariet. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-0197, 2020, roč. 15, č. 10, s. 17-19.
  článok

  článok

 8. ROMANOVÁ, Anita - ŠVEJDOVÁ, Natália. Hospital Information Systems in the Slovak Republic. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-10 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 9. Informačné technológie a ich využitie v riadení podniku : recenzovaný zborník vedeckých statí Katedry informačného manažmentu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Kolektív autorov ; zostavovatelia zborníka: Anita Romanová, Vladimír Bolek. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 93 s. [4,65 AH]. ISBN 978-80-225-4777-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. JENČOVÁ, Juliána. E-government - Vývoj a Benchmarking slovenského a dánskeho E-governmentu. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XII.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XII. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 07.-09.10.2020, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4773-4, s. 48-62 online.
  článok

  článok