Výsledky vyhľadávania

 1. BERKOVÁ, Andrea. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 3, s. 5-120.
  článok

  článok


 2. SCHULTZOVÁ, Anna. Posilnenie transparentnosti výberu daní elektronizáciou daňových agend. In Savremeni trendovi u modernoj nauci i obrazovanju u uslovima evropskih integracija : zbirka naučnih radova Fakulteta psihologije, ekonomije i menadžmenta. - Bački Petrovac : Srpsko razvojno udruženje, 2017. ISBN 978-86-80394-13-8, s. 157-170. VEGA 1/0443/15.
  článok

  článok


 3. TICHÝ, Miroslav. Elektronická aukcia. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 104-105.
  článok

  článok


 4. HLADKÁ, Ľudmila. Systém ePCT- od papiera po elektronizáciu služieb. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017. ISSN 1339-5564, 2017, roč. 21, č. 3, s. 11-13.
  článok

  článok


 5. JOHNSON, Peter. Desať faktorov, ktoré zmenia svet. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2017. ISSN 1337-9798, 2017, roč. 9, č. Apríl-máj, s. 41.
  článok

  článok


 6. KOKLES, Mojmír - MLYNAROVIČ, Vladimír. Elektronický občiansky preukaz ako kľúč od eGovernmentu na Slovensku. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 2454-1028, 2017, roč. 14, č. 1, s. 20-37 online.
  článok

  článok


 7. KIKTAVÁ, Silvia - MUCHA, Martin. Ekonomická efektívnosť e-governmentu v podmienkach SR. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA) [elektronický zdroj]. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 221-227 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. VAVROVÁ, Katarína. Efektívnosť finančnej správy a dlhodobá udržateľnosť daňových príjmov. In Podnikové financie vo vede a praxi 2017 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4436-8, s. 185-197. VEGA 1/0184/16.
  článok

  článok


 9. HLADKÁ, Ľudmila. Systém ePCT - od papiera po elektronizáciu služieb. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1339-8040, 2017, č. Výber, s. 45-47.
  článok

  článok


 10. DANKOVÁ, Lenka. Digitálna transformácia v zdravotníctve, e-health. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, 2017, roč. 7, č. 2, s. 29-38 online. VEGA 1/0251/17.
  článok

  článok