Výsledky vyhľadávania

 1. JAKUBÍKOVÁ, Monika. Emocionálna inteligencia v práci manažéra. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 1, s. 75-76.
  článok

  článok

 2. ZEMANOVÁ, Michaela. Roľa emócií v rozhodovacom procese. In Scientia et Societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2021. ISSN 1801-7118, 2021, roč. 17, č. 1, s. 14-22.
  článok

  článok

 3. ŘEHULEK, Pavel. Lidé by se měli především cítit dobře. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2020. ISSN 0026-8720, 2020, roč. 55, č. 1, s. 36-38.
  článok

  článok

 4. KUNA, Marian. Kritika Brownovej koncepcie nenávistného prejavu. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2020. ISSN 0046-385X, 2020, roč. 75, č. 2, s. 77-90.
  článok

  článok

 5. ROSENLACHER, Pavel - TICHÝ, Jaromír. The Effect of Sensory Marketing From the Perspective of Neuromarketing. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 1805-0638, 2020, roč. 9, č. 1, s. 77-80.
  článok

  článok

 6. WELSH, Dianne H.B. et al. The Importance of Family Emotional Support in the Well Being of Women in Family Enterprises. In IFERA 2020 Annual Conference. IFERA 2020 Proceedings : Generations to Generations Bridging Past and Future in Family Business. - Santander : IFERA, 2020. ISBN 979-12-200-6730-0, p. 93 online.
  článok

  článok

 7. KOSTRHŮNOVÁ, Dagmar. Vyjednávání a konflikty v praxi. In Scientia et societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2020. ISSN 1801-7118, 2020, roč. 16, č. 4, s. 85-92.
  článok

  článok

 8. PILCH, Ctibor. Risk Tolerance and Anchoring. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 4, s. [1-12] online.
  článok

  článok

 9. HARFORD, Tim. How to Make the World Add Up. 1st Edition. London : The Bridge Street Press, 2020. 338 s. ISBN 978-1-4087-1223-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. DÉMUTH, Andrej - DÉMUTHOVÁ, Slávka. Confidence in Justice as a Moral Emotion and Five Mechanisms That Support Its Renewal or Enhancement. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020. ISSN 0032-6984, 2020, roč. 103, č. Special issue, s. 50-62.
  článok

  článok