Výsledky vyhľadávania

 1. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - ŽATKO, Matúš. The Intensity of foreign trade between Slovakia and Russia in the current period. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. [elektronický zdroj]. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 2, pp. 882-889 online. VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok


 2. ZÁBOJNÍK, Stanislav - HRIČOVSKÝ, Márius. Foreign trade bans against Russia and its consequences. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. [elektronický zdroj]. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 6, pp. 3022-3029 online. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok


 3. ŽATKO, Matúš. Impact of The Russian Embargo on Agri-Food Trade of the EU. In MERKÚR 2017. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2017 : the Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists : Virt, November 29 - December 1, 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4463-4, s. 225-235.
  článok

  článok


 4. SMUTKA, Luboš. Agrarian import ban and its impact on the Russian and European Union agrarian trade performance. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2016. ISSN 0139-570X, 2016, vol. 62, no. 11, s. 493-506.
  článok

  článok


 5. MRÁZ, Stanislav - LIPKOVÁ, Ľudmila - BROCKOVÁ, Katarína. Economic sanctions against Iran and their effectiveness. - Registrovaný: SCOPUS. In Actual Problems of Economics : peer-reviewed journal. - Kiev : National Academy of Management, 2016. ISSN 1993-6788, 2016, no. 8, pp. 22-28.
  článok

  článok


 6. OBRADOVIČ, Filip. Miliardový biznis je pod paľbou. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 9. apríla 2015, roč. 25, č. 14, s. 16-17.
  článok

  článok


 7. ORIESKOVA, Veronika - HLAVKO, Jan. Sanctions and embargoes as a crisis response instrument in the context of the Ukrainian crisis. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2015. ISSN 1335-4205, 2015, vol. 17, no. 4, s. 75-80. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0211046/4_2015en.pdf>
  článok

  článok


 8. TRÁVNÍČKOVÁ, Zuzana - ZEMANOVÁ, Štěpánka - DRULÁKOVÁ, Radka. Ukládání zbrojních sankcí v sankční praxi Evropské unie. In Současná Evropa. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2015. ISSN 1804-1280, 2015, roč. 20, č. 1, s. 85-105.
  článok

  článok


 9. HARVÁNEK, Lukáš - REJDUGOVÁ, Daniela. Ruské potravinové embargo a jeho vplyv na medzinárodné spoločenstvo. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2015 : zborník príspevkov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4114-5, s. 90-99 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Sankčná vojna spôsobuje vrásky dopravcom. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 13. novembra 2014, roč. 24, č. 45.
  článok

  článok