Výsledky vyhľadávania

 1. OECD Reviews of Labour Market and Social Policies: Lithuania. Paris : OECD, 2018. 197 s. OECD Reviews of Labour Market and Social Policies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-labour-market-and-social-policies-lithuania_9789264189935-en> ISBN 978-92-64-18965-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. The Hungarian Labour Market 2017. Budapest : Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2018. 288 s. ISSN 1785-8062. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 3. OBADI, Saleh Mothana et al. Konkurencieschopnosť a inovácie : teoretické skúmanie a komparatívne analýzy. Recenzenti: Martin Lábaj, Daneš Brzica. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 127 s. VEGA 1/0654/16. ISBN 978-80-225-4466-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 4. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Úloha komunistickej propagandy vo vytváraní obrazu emigranta ako triedneho nepriateľa. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III.. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III. : zborník príspevkov z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 21.6.2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4528-0, s. 344-349.
  článok

  článok


 5. Business & Management Conference. International Conference. Proceedings of the 8th Business & Management Conference, Venice, Italy, 04 - 07 September 2018 [elektronický zdroj]. Reviewers: Rafal Balina, Angeles Caraballo ...[et al.]. Prague : International Institute of Social and Economic Sciences IISES : International Society for Academic Studies, 2018. online [364 s.]. ISBN 978-80-87927-73-1. ISSN 2570-6543.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. Interrelations between Public Policies, Migration and Development in the Philippines. Paris : OECD/Scalabrini Migration Center, 2017. 179 s. OECD Development Pathways. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/interrelations-between-public-policies-migration-and-development-in-the-philippines_9789264272286-en> ISBN 978-92-64-27227-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Talent Abroad: A Review of Moroccan Emigrants. Paris : OECD, 2017. 178 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/talent-abroad-a-review-of-moroccan-emigrants_9789264264281-en> ISBN 978-92-64-26427-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Interrelations between public policies, migration and development in Georgia. Paris : OECD/CRRC-Georgia, 2017. 174 s. OECD development pathways. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/interrelations-between-public-policy-migration-and-development-in-georgia_9789264272217-en> ISBN 978-92-64-27220-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. ČERNÝ, Karel. Iráčtí jezídé: Motivy současné migrace do Evropy. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2017. ISSN 0323-1844, 2017, roč. 52, č. 2, s. 5-28.
  článok

  článok


 10. KAHANEC, Martin - RITZEN, Jo. EU Mobility. - Registrovaný: Scopus. In A Second Chance for Europe : Economic, Political and Legal Perspectives of the European Union. - Cham : Springer, 2017. ISBN 978-3-319-57722-7, pp. 135-153 [1,75 AH].
  článok

  článok