Výsledky vyhľadávania

 1. Interrelations between public policies, migration and development in Georgia. Paris : OECD/CRRC-Georgia, 2017. 174 s. OECD development pathways. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/interrelations-between-public-policy-migration-and-development-in-georgia_9789264272217-en> ISBN 978-92-64-27220-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. ČERNÝ, Karel. Iráčtí jezídé: Motivy současné migrace do Evropy. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2017. ISSN 0323-1844, 2017, roč. 52, č. 2, s. 5-28.
  článok

  článok


 3. KUNYCHKA, Mykhaylo. K niektorým aspektom emigrácie na Ukrajine. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2016 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4281-4, s. 248-253 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. OECD reviews of labour market and social policies: Latvia 2016. Paris : OECD, 2016. 234 s. OECD reviews of labour market and social policies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-labour-market-and-social-policies-latvia-2016_9789264250505-en> ISBN 978-92-64-25049-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. The Hungarian labour market 2016. Budapest : Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2016. 268 s. ISSN 1785-8062. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 6. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Emigrácia z Československa v období studenej vojny v modeli push a pull faktorov. In Studia politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2015. ISSN 1337-8163, 2015, roč. 8, č. 1, s. 31-48. VEGA 1/0347/15.
  článok

  článok


 7. BOSÁK, Rudolf - TARČA, Alexander - BOSÁK, Martin. Activities of Slovak emigrants in America before establishment of Czechoslovakia in 1918. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM 2015. International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. SGEM 2015 : 2nd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 26 aug. - 1 sept. 2015, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2015. ISBN 978-619-7105-49-0, s. 301-307.
  článok

  článok


 8. Talent abroad : a review of German emigrants. Paris : OECD, 2015. 144 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/talent-abroad-a-review-of-german-emigrants_9789264231702-en> ISBN 978-92-64-23169-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. PRADA, Elena-Maria - CIUPUREANU, Costin-Alexandru - OŢOIU, Adrian. A Regional analysis of Romanian migration determinants. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2015. ISSN 0322-788X, 2015, vol. 95, no. 3, s. 39-47. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0210636/32019715q3.pdf>
  článok

  článok


 10. ŠTEFANČÍK, Radoslav - NEMCOVÁ, Alica. The Emigration of the czechoslovak inhabitants in the language of the communist propaganda. - Registrovaný: SCOPUS. In Historia y Comunicación Social [elektronický zdroj]. - Madrid : Universidad Complutense de Madrid, 2015. ISSN 1988-3056, 2015, vol. 20, no. 1, pp. 89-105 online.
  článok

  článok