Výsledky vyhľadávania

 1. PIŠTA, Ján. Vývoj cien energetických komodít v období 12/2020 až 02/2021. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2021. ISSN 1802-4599, 2021, roč. 15, č. 1, s. 12-15.
  článok

  článok

 2. VÍTKOVÁ, Eva. Veřejnost preferuje obnovitelné zdroje. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2021. ISSN 1802-4599, 2021, roč. 15, č. 1, s. 50-51.
  článok

  článok

 3. POTOMA, Radoslav - PALA, Tomáš. Replacement of Hard Coal with an Alternative Fuel, Namely Solid Secondary Fuel. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4747-5, pp. 149.
  článok

  článok

 4. BAŠOVÁ, Alena. Power Grids as a Prerequisite for Efficient Energy Markets. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2020. ISSN 1336-3727, 2020, roč. 18, č. 2, s. 5-11 online. VEGA 1/0779/19.
  článok

  článok

 5. ČULKOVÁ, Katarína - WEISS, Erik. Vývoj fixných a variabilných nákladov energetickej spoločnosti. In Financie, účtovníctvo, dane 2020. vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2020 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2020. ISBN 978-80-225-4762-8, s. 17-24 online. VEGA 1/0515/18, VEGA 1/0651/18, KEGA 006TUKE-4/2019.
  článok

  článok

 6. KARPENKO, Lidiia - IZHA, Mykola - RACHYNSKY, Anatoliy. Structural and Wave Analysis Energy Policy of Ukraine in the Context of European Integration. In ICEI 2020. International Conference. Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020 : Collection. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. ISBN 978-80-248-4455-8. ISSN 2571-029X, s. 391-404 online.
  článok

  článok

 7. Joint Research Centre: Annual Report 2019 : The European Commission's Science and Knowledge Service. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. 85 s. ISBN 978-92-76-14137-2. ISSN 0376-5482. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. GEUSSOVÁ, Milena. Energetika v době post-koronavirové. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 4, s. 10-11.
  článok

  článok

 9. BOSÁK, Martin et al. Testing the Effects of a Thermal Power Plant Combustion by-Product Stabilizer on Water Impermeability. In Polish Journal of Environmental Studies. - Olsztyn : "HARD" Publishing Company. ISSN 2083-5906, 2020, vol. 29, no. 2, pp. 1087-1094 online. (2020 - Current Contents). I-18-109-00.
  článok

  článok

 10. LANE, Jan-Erik. The International System: Why the United Nations Climate Change Approach Has Failed. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 14, pp. 1-7.
  článok

  článok