Výsledky vyhľadávania

 1. RAJNIAK, Rastislav. Zanášanie Vodného diela Gabčíkovo. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2020. ISSN 0322-886X, 2020, roč. 63, č. 5-6, s. 29-32.
  článok

  článok

 2. HRUŠOVSKÁ, Dana. Dopady pandémie koronavírusu na pokles elektriny. In Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9705-6, pp. 134-143 online. VEGA 1/0646/20 (50%), VEGA 1/0708/20 (50%).
  článok

  článok

 3. PACHTA, Miloš - TKÁČ, Michal, ml. Využívanie metód Data Mining pri prognózovaní v energetike. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2020. ISSN 1338-5224, 2020, roč. 10, č. 2, s. 32-45 online. VEGA 1/0736/19.
  článok

  článok

 4. STRIČÍK, Michal. Využitie slnečnej energie na výrobu elektrickej energie na Slovensku. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2020. ISSN 1335-9746, 2020, roč. 19, č. 1, s. 19-27 online. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 5. STRIČÍK, Michal. Projekt investície do fotovoltanickej elektrárne. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 193-198. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 6. BAŠOVÁ, Alena. Power Grids as a Prerequisite for Efficient Energy Markets. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2020. ISSN 1336-3727, 2020, roč. 18, č. 2, s. 5-11 online. VEGA 1/0779/19.
  článok

  článok

 7. ZBOŘIL, Josef. Ekonomická a technická proveditelnost snižování emisí na okraji zájmu. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 4, s. 51-55.
  článok

  článok

 8. VÍTKOVÁ, Eva. Budoucnost energetiky nebude o velkých zdrojích, ale o chytrých komunitních soustavách. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 4, s. 24-25.
  článok

  článok

 9. BEDNÁR, Richard. Chargebrella : solárny dáždnik do každého terénu. In Metamorfózy startupov na ceste za podnikateľským úspechom : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4767-3, s. 62-63 online.
  článok

  článok

 10. ZAGORŠEK, Branislav. Elektrická energia ako súčasť infraštruktúry v slovenských výrobných podnikoch. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 679-685 online. VEGA 1/0631/19.
  článok

  článok