Výsledky vyhľadávania

 1. EU Energy in Figures : Statistical Pocketbook 2021. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021. 264 s. ISBN 978-92-76-37948-5. ISSN 1977-4559. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. STRIČÍK, Michal. Projekt investície do fotovoltanickej elektrárne. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 193-198. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 3. STRIČÍK, Michal. Possibilities of Using Solar Energy. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, pp. 171.
  článok

  článok

 4. OTÝPKOVÁ, Laura. Podpora energetických komunit zatím naráží na chybějící legislativu. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 3, s. 62.
  článok

  článok

 5. STRIČÍK, Michal. Využitie slnečnej energie na výrobu elektrickej energie na Slovensku. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2020. ISSN 1335-9746, 2020, roč. 19, č. 1, s. 19-27 online. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 6. SMOLKA, Martin. Fotovoltaika pro domácnosti (už) není žádný luxus. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 2, s. 60-61.
  článok

  článok

 7. VÍTKOVÁ, Eva. Jordánsko se chce více spolehnout na domácí zdroje. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 2, s. 72-73.
  článok

  článok

 8. DITTELOVÁ, Klaudia - STRIČÍK, Michal. Využitie biomasy na výrobu elektrickej energie. In STEP. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 13.11.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4780-2, s. 67-72 online.
  článok

  článok

 9. BEDNÁR, Richard. Chargebrella : solárny dáždnik do každého terénu. In Metamorfózy startupov na ceste za podnikateľským úspechom : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4767-3, s. 62-63 online.
  článok

  článok

 10. HOLECOVÁ, Natália. Príležitosti a riziká obnoviteľných zdrojov na príklade Nemecka. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2019. ISSN 1802-4599, 2019, roč. 13, č. 2, s. 46-48.
  článok

  článok