Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 34  
Vaša otázka: Heslá = "entropia"
 1. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - HAJDUOVÁ, Zuzana. Multiple-Criteria Decision Analysis Using TOPSIS and WSA Method for Quality of Life: The Case of Slovakia Regions. - Registrovaný: Scopus. In Mathematics : [Journal Which Provides an Advanced Forum for Studies Related to Mathematics]. - Basel : MDPI. ISSN 2227-7390, 2021, vol. 9, no. 19, pp. 1-11 online. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 2. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana. Využitie viackriteriálnej analýzy pri hodnotení kvality života krajín V4. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, pp. 62-68 online.
  článok

  článok

 3. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - MAJERSKÁ, Miroslava. V4 Countries - Analysis of Tourism. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2021. ISSN 2585-8785, 2021, vol. 14, no. 1, s. 5-12 online.
  článok

  článok

 4. LABUDOVÁ, Viera. Measuring Social Inequality. In EMAN 2018: Economics & Management: How to Cope With Disrupted Times. International Scientific Conference. EMAN 2018: Economics & Management: How to Cope With Disrupted Times : Proceedings of the Second International Scientific Conference, March 22, 2018, (Ljubljana, Slovenia). - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans ... [et al.], 2018. ISBN 978-86-80194-11-0, pp. 62-67 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 5. MOUTINHO, Victor - ROBAINA, Margarita - MACEDO, Pedro. Economic-Environmental Efficiency Of European Agriculture – A Generalized Maximum Entropy Approach. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 10, pp. 423-435.
  článok

  článok

 6. LABUDOVÁ, Viera. Rozhodovacie stromy ako prediktívna modelovacia technika. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1210-1095, 2017, roč. 27, č. 3, s. 60-76. VEGA 1/0770/17 "Dostupnosť bývania na Slovensku".
  článok

  článok

 7. ABELOVSKÝ, Tomáš. Virtualizácia ako metóda spoločenských problémov. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2015. ISSN 0032-6984, 2015, roč. 98, č. 2, s. 164-177.
  článok

  článok

 8. PLCHOVÁ, Jana - POLAKOVIČ, Ľuboš. Špirálový manažment - nový pohľad na riadenie organizácie. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2015. ISSN 1338-5127, 2015, roč. 7, č. 1, s. 89-102.
  článok

  článok

 9. LABUDOVÁ, Viera. Miery generalizovanej entropie. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2013. ISSN 1336-7420, 2013, roč. 9, č. 7, s. 98-103.
  článok

  článok

 10. TURŇA, Ľubomír. Posúdenie možnej existencie vratnosti dynamických informačných systémov a procesov. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8, s. [1-5].
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.