Výsledky vyhľadávania

 1. PROFANT, Tomáš. Rasizmus v rozvoji a v rozvojovej spolupráci. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2020. ISSN 0323-1844, 2020, roč. 55, č. 1, s. 21-40.
  článok

  článok

 2. ČECH, Ľubomír. Hranice v regióne Strednej Ázie a scenáre ich možných zmien pod vplyvom vonkajších a vnútorných faktorov. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3502, 2020, roč. 15, č. 2, s. 5-15. KEGA 015EU–4/2018.
  článok

  článok

 3. Comparative Racial Politics in Latin America. New York : Routledge, 2019. 357 s. ISBN 978-1-138-48530-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. SIVAŠOVÁ, Daniela. Demografická analýza vybraných ukazovateľov rómskej populácie na Slovensku. In 100 rokov štatistiky v Československu. štatistika včera, dnes a aktuálne výzvy do budúcnosti. 100 rokov štatistiky v Československu : štatistika včera, dnes a aktuálne výzvy do budúcnosti. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-42-6, s. 71-83.
  článok

  článok

 5. SIVAŠOVÁ, Daniela. Úmrtnosť a zdravotná situácia rómskej populácie na Slovensku. In 100 rokov štatistiky v Československu. aktuálne otázky a odpovede. 100 rokov štatistiky v Československu : aktuálne otázky a odpovede. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-44-0, s. 145-152.
  článok

  článok

 6. VYROSTKO, Matúš. Approaches to the Definition of National Minorities and Ethnic Groups and Their Legal Position in the Slovak Republic. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2019. ISSN 1335-7182, 2019, roč. 20, č. 2, s. 36-45.
  článok

  článok

 7. Expanding the Linguistic Landscape : Linguistic Diversity, Multimodality and the Use of Space as a Semiotic Resource. Edited by: Martin Pütz, Neele Mundt. Bristol : Multilingual Matters, 2019. 302 s. ISBN 978-1-78892-214-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 8. FUKUYAMA, Francis. Identita : túžba po dôstojnosti a politika hnevu. Preložil: Samuel Marec. 1. vydanie. Bratislava : Premedia, 2019. 178 s. Civilizácia. ISBN 978-80-8159-753-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. PORUBSKÁ, Katarína - GURŇÁK, Daniel. Aká je reálna politická mapa Afriky? In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2018. ISSN 1335-9258, 2018, roč. 26, č. 2, s. 51-60.
  článok

  článok

 10. MAJO, Juraj. Giving Ethnic Diversity its Spatial and Temporal Meaning. Examples from Slovakia. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. ISSN 0049-1225, 2018, roč. 50, č. 6, s. 672-693.
  článok

  článok