Výsledky vyhľadávania

 1. MASTIHUBOVÁ, Petronela. Pokladnica e-kasa klient - zmeny od 1. januára 2020. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1336-426X, 2020, roč. 17, č. 2, s. 56-61.
  článok

  článok

 2. FÜLÖPOVÁ, Jana. Správny poplatok za prihlásenie vozidla. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. 7-8, s. 18-24.
  článok

  článok

 3. MARKOVÁ, Jana. Vybrané účtovné prípady a ich riešenia v sústave jednoduchého účtovníctva. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1336-426X, 2020, roč. 17, č. 8, s. 68-75.
  článok

  článok

 4. DROZD, Marián. Združenie osôb bez právnej subjektivity. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 14-15, s. 49-62.
  článok

  článok

 5. JUHÁSZOVÁ, Zuzana - TUMPACH, Miloš. Blockchain ako možnosť eliminovania ekonomickej kriminality. In Virtuálne kryptosiete ako relevantný nástroj na elimináciu ekonomickej kriminality : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4782-6, s. 18-23 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 6. MATUŠOVIČ, Martin. Sustainability of Registration and Disclosure of Intellectual Property Information. In Comenius Management Review : [International Scientific Journal]. - Bratislava : Faculty of Management Comenius University. ISSN 2585-8769, 2020, vol. 14, no. 1, pp. 10-15 online. VEGA 1/0708/20. Dostupné na : <https://comeniusmanagementreview.com/sustainability-of-registration-and-disclosure-of-intellectual-property-information/>
  článok

  článok

 7. BALÁŽ, Ondrej. Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 2020. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 11, s. 26-44.
  článok

  článok

 8. NOVOTNÁ, Ľudmila. Uzávierkové účtovné operácie v jednoduchom účtovníctve. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 11, s. 44-54.
  článok

  článok

 9. PAKŠIOVÁ, Renáta. Kategorizácia zásob vlastnej výroby a použitie príslušných účtov v sústave podvojného účtovníctva v roku 2019. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 15. máj 2019, roč. 16, č. 9, s. 4-7.
  článok

  článok

 10. BERKOVÁ, Andrea. Služby zamestnanosti - novela zákona. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1335-1583, 2019, roč. 24, č. 10, s. 143-154.
  článok

  článok