Výsledky vyhľadávania

 1. PASTIERIK, Vladimír. Daňová obhajoba v praxi. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 11, s. 7-40.
  článok

  článok

 2. KOČIŠ, Michal. Daňové exekučné konanie: vybrané právne otázky. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-0897, 2019, roč. 24, č. 14, s. 41-63.
  článok

  článok

 3. BURÁK, Emil. Daňová exekúcia. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1336-426X, 2019, roč. 16, č. 9, s. 76-80.
  článok

  článok

 4. MINTÁL, Ján. Daňová exekúcia zrážkami zo mzdy a z iných príjmov. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1337-060X, 2019, roč. 14, č. 7-8, s. 44-48.
  článok

  článok

 5. PETRÁNIKOVÁ, Simona. Acquisition of Arrears on Local Taxes. In Slovak Journal of Public Policy and Public Administration : Scientific journal. - Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences., 2018. ISSN 1339-7826, 2018, vol. 5, no 1, s. 43-60.
  článok

  článok

 6. MINTÁL, Ján. Daňová exekúcia zrážkami zo mzdy a z iných príjmov. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-0448, 2015, roč. 9, č. 9-10, s. 48-52.
  článok

  článok

 7. BURÁK, Emil. Daňový poriadok - vybrané príklady z prcesu (vymáhanie). In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2014. ISSN 1335-2024, 2014, roč. 22, č. 4, s. 21-29.
  článok

  článok

 8. DOBŠOVIČ, Dušan. Spôsoby výkonu daňovej exekúcie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2012. ISSN 1337-060X, 2012, č. 9, s. 53-59.
  článok

  článok

 9. CHORVÁTOVÁ, Janka. Daňové exekučné konanie alias vymáhanie daňových nedoplatkov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1335-0897, 2010, č. 10, s. 6-61.
  článok

  článok

 10. Zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1335-0897, 2010, č. 11-12, s. 88-189.
  článok

  článok