Výsledky vyhľadávania

 1. BAHNA, Miloslav - ZAGRAPAN, Jozef. Iné škály, iné výsledky? Ako ovplyvňuje použitá škála odpovede v dotazníkových výskumoch. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019. ISSN 0049-1225, 2019, roč. 51, č. 1, s. 5-24.
  článok

  článok


 2. SOON, Jan Jan. Effects of EU Expansion on Migrants’ Employment and Income: A Natural Experiment. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 1, p. 113-128.
  článok

  článok


 3. XL. Dny radiační ochrany. Konferencia. DRO 2018: XL. Dny radiační ochrany : sborník abstraktů z 40. konference, 5.–9. 11. 2018, (Mikulov, Česká republika). Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2018. online 197 s. ISBN 978-80-01-06504-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. BROKEŠOVÁ, Zuzana - DECK, Cary - PÉLIOVÁ, Jana. Comparing a risky choice in the field and across lab procedures. In Journal of Economic Psychology : Research in Economic Psychology and Behavioral Economics. - Amsterdam : Elsevier Science B.V. ISSN 0167-4870, August 2017, vol. 61, pp. 203-212. VEGA 1/0849/15, VEGA 1/0964/15.
  článok

  článok


 5. SERVÁTKA, Maroš - COX, James C. - VADOVIČ, Radovan. Status Quo Effects in Fairness Games: Reciprocal Responses To Acts of Commission Versus Acts of Omission. Aut. Radovan Vadovič. In Experimental Economics : A Journal of the Economic Science Association. - Cham : Springer International Publishing AG. ISSN 1386-4157, March 2017, vol. 20, no. 1, pp. 1-18 online.
  článok

  článok


 6. HOUDEK, Petr - KOBLOVSKÝ, Petr. Behavioural economics of organization: employees and managers. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 1, pp. 4-15.
  článok

  článok


 7. ŠOCHOVÁ, Zuzana. Přepněte na zelenomodrou. Nebo to aspoň zkuste. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 10, s. 36-38.
  článok

  článok


 8. BROKEŠOVÁ, Zuzana - KOLLÁROVIČ, Patrik. Adverse selection in insurance market: classroom experiment. In Aktuárska veda v teórii a v praxi 2017 : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4438-2, s. 9-18 CD-ROM. KEGA 034EU-4/2016.
  článok

  článok


 9. KOZIK, T. et al. Metodologičeskije, obrazovateľnyje i ekonomičeskije vygody ot ispoľzovanija distancionnych eksperimentov. In Elektronnaja Kazaň 2017 : IKT v sovremennom mire: technologičeskije, organizacionnyje, metodičeskije i pedagogičeskije aspekty ich ispoľzovanija. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Učenyje zapiski Instituta sociaľnych i gumanitarnych znanij : materialy [IX] Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii Elektronnaja Kazaň 2017 (IKT v sovremennom mire: technologičeskije, organizacionnyje, metodičeskije i pedagogičeskije aspekty ich ispoľzovanija) : 25-26 aprelja 2017 g. v Kazani, [Rossija]. - Kazaň : Juniversum, 2017. ISSN 2078-6980, s. 286-303 online.
  článok

  článok


 10. PASTORÁKOVÁ, Erika et al. Implementácia inovatívnych prístupov v systéme výučby poistného trhu na báze interaktívnych metód s využitím experimentu. Oponenti: Jitka Meluchová, Pavol Kita. 1. vydanie. Bratislava, 2017. 23 s. KEGA 034EU-4/2016.