Výsledky vyhľadávania

 1. BAHNA, Miloslav - ZAGRAPAN, Jozef. Iné škály, iné výsledky? Ako ovplyvňuje použitá škála odpovede v dotazníkových výskumoch. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019. ISSN 0049-1225, 2019, roč. 51, č. 1, s. 5-24.
  článok

  článok

 2. DANESHJO, Naqibullah et al. Computer Supported Design of Logistic Production Technology. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2019, vol. 8, no. 1, pp. 18-27 online. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 3. HOLT, Charles A. Markets, Games, and Strategic Behavior : An Introduction to Experimental Economics. 2nd Edition. Princeton : Princeton University Press, 2019. 677 s. ISBN 978-0-691-17924-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. DRO 2018: XL. Dny radiační ochrany. Konferencia. DRO 2018: XL. Dny radiační ochrany : sborník abstraktů z 40. konference, 5.–9. 11. 2018, (Mikulov, Česká republika). Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2018. online 197 s. ISBN 978-80-01-06504-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. WOODS, Daniel - SERVÁTKA, Maroš. Nice To You, Nicer to Me: Does Self-Serving Generosity Diminish the Reciprocal Response? In Experimental Economics : A Journal of the Economic Science Association. - Cham : Springer International Publishing AG. ISSN 1386-4157, 2018, vol. 22, no. 2, pp. 506-529 online.
  článok

  článok

 6. OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2018 : Adapting to Technological and Societal Disruption. Paris : OECD, 2018. 316 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-2018_sti_in_outlook-2018-en> ISBN 978-92-64-30756-8. ISSN 2518-6272. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. MORITA, Hodaka - SERVÁTKA, Maroš. Investment in Outside Options as Opportunistic Behavior: An Experimental Investigation. In Southern Economic Journal. - Hoboken : John Wiley & Sons. ISSN 2325-8012, 2018, vol. 85, no. 2, pp. 457-484.
  článok

  článok

 8. SOON, Jan Jan. Effects of EU Expansion on Migrants’ Employment and Income: A Natural Experiment. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 1, p. 113-128.
  článok

  článok

 9. NECK, Heidi M. - NECK, Christopher P. - MURRAY, Emma L. Entrepreneurship : The Practice and Mindset. Thousand Oaks : SAGE, 2018. 530 s. ISBN 978-1-4833-8352-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. BROKEŠOVÁ, Zuzana - DECK, Cary - PÉLIOVÁ, Jana. Comparing a risky choice in the field and across lab procedures. In Journal of Economic Psychology : Research in Economic Psychology and Behavioral Economics. - Amsterdam : Elsevier Science B.V. ISSN 0167-4870, August 2017, vol. 61, pp. 203-212. VEGA 1/0849/15, VEGA 1/0964/15.
  článok

  článok