Výsledky vyhľadávania

 1. FEHÉROVÁ, Martina. Zvyšovanie finančnej efektivity krajín vďaka prvotnému experimentálnemu testovaniu politík: príklady z praxe. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 1, s. [1-9] online.
  článok

  článok

 2. BOSÁK, Martin et al. Testing the Effects of a Thermal Power Plant Combustion by-Product Stabilizer on Water Impermeability. In Polish Journal of Environmental Studies. - Olsztyn : HARD, 2020. ISSN 1230-1485, 2020, vol. 29, no. 2, pp. 1087-1094 online. I-18-109-00.
  článok

  článok

 3. The Handbook of Experimental Economics. Volume 2. 1st Edition. Princeton : Princeton University Press, 2020. 747 s. ISBN 978-0-691-20274-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. HOLT, Charles A. Markets, Games, and Strategic Behavior : An Introduction to Experimental Economics. 2nd Edition. Princeton : Princeton University Press, 2019. 677 s. ISBN 978-0-691-17924-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. DANESHJO, Naqibullah et al. Computer Supported Design of Logistic Production Technology. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2019, vol. 8, no. 1, pp. 18-27 online. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 6. FEHÉROVÁ, Martina. Experiment alebo anketa? Získavanie kvalitných dát vďaka systematickému experimentálnemu testovaniu. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. ISSN 2453-9287, 2019, no. 4, pp. 26-29 online.
  článok

  článok

 7. PÉLIOVÁ, Jana. Cena za presadzovanie verejných politík postavených na dátach. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 4, s. 30-31 online.
  článok

  článok

 8. FEHÉROVÁ, Martina. Experiment alebo anketa? Získavanie kvalitných dát vďaka systematickému experimentálnemu testovaniu. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 4, s. 26-29.
  článok

  článok

 9. BOJNÁK, Štefan. Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1336-9849, 2019, roč. 14, č. 11, s. 25-28.
  článok

  článok

 10. BIRKNEROVÁ, Zuzana - FRANKOVSKÝ, Miroslav. Rozvoj ľudského kapitálu v kontexte zvládania náročných situácií. In Economics and Business Management in the 21st Century. International Scientific Conference. Economics and Business Management in the 21st Century : Proceedings from the 4th International Scientific Conference, 28th– 29th November, 2018, (Ostrava, Czech Republic). - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4279-0, s. 36-47.
  článok

  článok