Výsledky vyhľadávania

 1. BARTH, Martin. Vertikale Post-Merger-Integrationsgestaltung vom Tier 1-Einzelfertiger zur Tochtergesellschaft eines Premiumautomobilherstellers : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2020. 154 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. BARTH, Martin. Vertikale, indirekte Post-Merger-Integrationsgestaltung : (Monografie). Gutachter: Miroslav Majtán, Kristián Kadlečík. 1. Auflage. Frankfurt am Main : Neowiss - Europäischer Wissenschaftsverlag, 2020. 265 s. [8,21 AH]. Wissenschaftsedition. ISBN 978-3-945484-19-7.
 3. HARUMOVÁ, Anna. Model H Application To Determine Synergic Effects on Merger and Acquisition. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-9] online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 4. SZIVÓSOVÁ, Mária. The Optimal Capital Structure for Biotechnology Startups. In TIEES 2020. International Scientific Web-Conference of Scientists and PhD. Students. TIEES 2020: Trends and Innovations in E-Business, Education and Security : Eighth International Scientific Web-Conference of Scientists and PhD. Students or Candidates. - Budapest : Óbuda University, 2020. ISBN 978-963-449-206-1, pp. 32-41 online.
  článok

  článok

 5. HEČKOVÁ, Jaroslava - CHAPČÁKOVÁ, Alexandra - MARKOVÁ, Stela. Impact of the Specialization of Selected Economic Sectors on the Volume of Cross-border Mergers and Acquisitions in the Countries of the European Area. In Journal of Management and Business : Research and Practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2020. ISSN 1338-0494, 2020, vol. 12, no. 1, s. 28-36.
  článok

  článok

 6. POLEDNÁKOVÁ, Anna - MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Ľudské zdroje a synergický efekt v procese fúzií a akvizícií. Recenzenti: Miroslava Szarková, Miloš Bikár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 70 s. [5,16 AH]. VEGA 1/0447/19, VEGA 1/0007/19. ISBN 978-80-225-4779-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Selected Sources of Synergistic Benefits in Merging Companies. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 423-428 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 8. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Ľudské aspekty integrácie. In Moderní personální management : trendy a výzvy. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-069-8, s. 55-62. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 9. BARLAŠOVÁ, Terézia. Mergers and Acquisitions. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XII.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XII. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 07.-09.10.2020, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4773-4, s. 16-20 online.
  článok

  článok

 10. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Human Aspects in Post-Acquisition Integration of Companies. Reviewers: Elena Fetisovová, Marta Matulčíková. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. 54 s. [3 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-076-6. [Počet ex. : 6, z toho voľných 4, prezenčne 2]