Výsledky vyhľadávania

 1. PUCHÁ, Nikoleta. Inovatívne merania a porovnávania produktivity práce. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2011. ISSN 1335-1729, 3/2011, roč. 16, zoš. 62, s. 14-17.
  článok

  článok

 2. AMIDŽIĆ, Renata. A Set of Factors Related to the Opportunity Motivation: Analysis of Early-stage Entrepreneurs from SEE. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2019. ISSN 2334-6191, 2019, vol. 24, no. 2, s. 45-57.
  článok

  článok

 3. JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína - HOCMAN, František. Factors Influencing Firm Growth - Theoretical and Empirical Overview. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2018. ISSN 1336-8818, 2018, roč. 15, č. 1, s. 42-53. APVV 15-0322.
  článok

  článok

 4. IISES 2018 - International Institute of Social and Economic Sciences. International Academic Conference. IISES 2018 - International Institute of Social and Economic Sciences : Proceedings of the 44th International Academic Conference, Vienna, 01 - 04 October 2018 [elektronický zdroj]. Reviewers: Jiří Beck, Jan Čadil, Jana Frkova. 1. Edition. Prague : International Institute of Social and Economic Sciences IISES : International Society for Academic Studies, 2018. E-Book [259 s.]. Dostupné na : <https://www.iises.net/proceedings/44th-international-academic-conference-vienna/table-of-content> ISBN 978-80-87927-83-0. ISSN 2336-5617.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. GRZNÁR, Miroslav - SZABO, Ľuboslav. Štrukturálne zmeny vo výrobe a ekonomike virtuálnej farmy na Slovensku. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2017. ISSN 1338-6336, 2017, roč. 17, č. 1, s. 96-110 online. VEGA 1/0128/15 (Faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov vo väzbe na rozvoj vidieka a zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti).
  článok

  článok

 6. MAZÚCHOVÁ, Ľudmila - KAŠČÁKOVÁ, Alena. Faktory pracovnej motivácie a ich využitie pri vytváraní motivačných programov v hoteloch. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2015. ISSN 1335-7069, 2015, roč. 16, č. 2, s. 163-172.
  článok

  článok

 7. MAZALOVÁ, Ivana - RICHTER, Jiří. The Elimination of selected barriers in the decision making process. In Central European Journal of Management. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2015. ISSN 2336-4890, 2015, vol. 2, no. 1, pp. 51-65.
  článok

  článok

 8. ROLKOVÁ, Monika. Efektívna motivácia. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2014. ISSN 1337-0448, 2014, roč. 8, č. 6, s. 70-72.
  článok

  článok

 9. ČARNICKÝ, Štefan et al. Data quality as a key factor for the succesful implementation and use of business inteligence. - Registrovaný: Web of Science. In Geoconference on ecology, economics, education and legislation SGEM 2014. international multidisciplinary scientific geoconference. Geoconference on ecology, economics, education and legislation SGEM 2014 : 14th international multidisciplinary scientific geoconference, 17-26 june 2014, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2014. ISBN 978-619-7105-28-5, pp. 167-174. VEGA 1/0562/14.
  článok

  článok

 10. MESÁROŠ, Peter et al. Success factors of implementation and their effects to use of Business intelligence in practice. - Registrovaný: Web of Science. In Political sciences, law, finance, economics and tourism. International multidisciplinary scientific conferences. Political sciences, law, finance, economics and tourism : SGEM International multidisciplinary scientific conferences on social sciences and arts : conference proceedings : 1-10 September 2014, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-26-1. ISSN 2367-5659, pp. 631-638. VEGA 1/0562/14.
  článok

  článok