Výsledky vyhľadávania

 1. BRAUNER, Roman. Financial literacy as a tool for managers. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2018. ISSN 1801-7118, 2018, roč. 14, č. 1, s. 72-81.
  článok

  článok


 2. 2.Gewinn

  Gewinn : das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil. Wien : Wailand, Georg. 11x ročne. Dostupné na : www.gewinn.com
  časopis

  časopis


 3. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta et al. Simultaneous use of the financial literacy level and the financial inclusion degree as a result of financial education efficiency in Visegrad Group countries. In Journal of Economics and Management. - Katowice, : University of Economics, 2017. ISSN 1732-1948, 2017, vol.27, no.1, pp. 5-25.
  článok

  článok


 4. KEOWN, Arthur J. Personal finance : turning money into wealth. 7th ed. Boston : Pearson, 2016. 619 s. The Pearson series in finance. ISBN 978-0-13-385643-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. GARMAN, E. Thomas - FORGUE, Raymond E. Personal finance. 12th ed. Boston : CENGAGE Learning, 2016. 544 s. ISBN 978-1-133-59583-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. BURÁK, Emil. Osobné financie rozvíjať plánovaním. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1336-426X, 2016, roč. 13, č. 6, s. 63-74.
  článok

  článok


 7. ŠKRINIAR, Pavel - KMEŤKO, Miroslav. Dva rozdielne finančné produkty – sporenie a poistenie. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4335-4, s. 25-29 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. BAČOVÁ, Monika. Niektoré možnosti aplikácie manažmentu osobných financií vo vyučovaní predmetu Financie. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2016. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2016 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko, 28. - 30. 1. 2016 [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4214-2, s. 7 CD-ROM. VEGA 1/0708/14.
  článok

  článok


 9. ŠINDELÁŘ, Jiří. Generace Y převrátí prodej finančních produktů naruby aneb vratké vize finančních akademiků. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 5, s. 18-19.
  článok

  článok


 10. RAJL, Jiří - SOBKOVÁ, Martina. Finanční vzdělávání zlepšuje platební morálku dlužníků. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 9, s. 42-43.
  článok

  článok