Výsledky vyhľadávania

  1. BARTEKOVÁ, Mária - ŠLAHOR, Ľudomír. Tertiary Students' Financial Behavior: Recent Study from Slovakia. In SIBR 2018 Conference in Interdisciplinary Business & Economics Research. : Revisiting Business and Economic Issues from Interdisciplinary Perspectives: Evolution and New Solutions. Proceedings : SIBR 2018 Conference in Interdisciplinary Business & Economics Research : September 29th – 30th, 2018, Hong Kong. - Hong Kong : Society of Interdisciplinary Business Research, 2018. ISSN 2223-5078, 2018, vol. 7, no. 4, pp. [1-10].
    článok

    článok


  2. 2.Gewinn

    Gewinn : das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil. Wien : Wailand, Georg. 11x ročne. Dostupné na : www.gewinn.com
    časopis

    časopis


  3. BRAUNER, Roman. Financial literacy as a tool for managers. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2018. ISSN 1801-7118, 2018, roč. 14, č. 1, s. 72-81.
    článok

    článok


  4. LENNEROVÁ, Ivana. Economic Situation of Seniors in Slovak Republic. In Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. International Scientific Conference. Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference Proceedings : Olomouc, Czech Republic, September 6-7, 2018. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2018. ISBN 978-80-244-5392-7, pp. 244-251 online. VEGA 1/0014/16.
    článok

    článok


  5. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta et al. Simultaneous use of the financial literacy level and the financial inclusion degree as a result of financial education efficiency in Visegrad Group countries. In Journal of Economics and Management. - Katowice, : University of Economics, 2017. ISSN 1732-1948, 2017, vol.27, no.1, pp. 5-25.
    článok

    článok


  6. BURÁK, Emil. Osobné financie rozvíjať plánovaním. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1336-426X, 2016, roč. 13, č. 6, s. 63-74.
    článok

    článok


  7. KEOWN, Arthur J. Personal finance : turning money into wealth. 7th ed. Boston : Pearson, 2016. 619 s. The Pearson series in finance. ISBN 978-0-13-385643-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. GARMAN, E. Thomas - FORGUE, Raymond E. Personal finance. 12th ed. Boston : CENGAGE Learning, 2016. 544 s. ISBN 978-1-133-59583-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. ŠKRINIAR, Pavel - KMEŤKO, Miroslav. Dva rozdielne finančné produkty – sporenie a poistenie. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4335-4, s. 25-29 CD-ROM.
    článok

    článok


  10. BAČOVÁ, Monika. Niektoré možnosti aplikácie manažmentu osobných financií vo vyučovaní predmetu Financie. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2016. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2016 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko, 28. - 30. 1. 2016. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4214-2, s. 7 CD-ROM. VEGA 1/0708/14.
    článok

    článok