Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1657  
Vaša otázka: Heslá = "financie verejné"
 1. JAROŠEVSKÝ, Filip. Dneska za correnty, zítra jen za koruny. Virtuální měna pomáha nakopnout ekonomiku. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 3, s. 32-33.
  článok

  článok

 2. Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd. 4x ročne. Dostupné na : <http://journal.fsv.cuni.cz/> ISSN 2464-7683.
  časopis

  časopis

 3. LENTNER, Csaba - HORBULÁK, Zsolt. Pokusy o dosiahnutie hospodárskej nezávislosti Uhorska v 19. storočí. In Studia historica Nitriensia. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. ISSN 2585-8661, 2023, roč. 27, č. 1, s. 243-256. VEGA 1/0239/19.
  článok

  článok

 4. PERLOFF, Jeffrey M. Microeconomics : Theory and Applications with Calculus. 5th Edition. Harlow : Pearson Education Limited, 2022. [848 s.]. ISBN 978-1-292-35912-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. KLIMOVSKÝ, Daniel - BAKOŠ, Eduard - BARDOVIČ, Jakub. Participatívne rozpočtovanie : kontexty, modely a praktické skúsenosti. 2. doplnené a rozšírené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. 210 s. ISBN 978-80-571-0491-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. SIKA, Peter. Challenges and Opportunities Related to Aging Policy to Ensure Economic Growth and Innovation in the Slovak Republic. In Economic and Social Development. International Scientific Conference on Economic and Social Development. Economic and Social Development : 86th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Lisbon, 23-24 September, 2022. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022. ISSN 1849-7535, pp. 42-49 online. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 7. HARUMOVÁ, Anna. Economic Damage to the State Due to Unpaid Taxes and Levies. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 140-151 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 8. HARAKAĽOVÁ, Ľubica. Dodržiavanie maastrichtských konvergenčných kritérií členských štátov EÚ na pozadí súčasných kríz. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 118-124 online.
  článok

  článok

 9. Stav a perspektívy verejných financií v EÚ. Medzinárodná vedecká konferencia. Stav a perspektívy verejných financií v EÚ. 1. vydanie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022. 256 s. ISBN 978-80-574-0145-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. PETRENKO, Yuliya - BOÓR, Matej. Prínos manažmentu verejných financií k zabezpečovaniu rodovej rovnosti: skúsenosti vybraných krajín. In Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi. Vedecká konferencia. Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Bratislava, 12. – 13. september 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5036-9, s. 63-74. APVV-20-0338, KEGA K-21-044-00.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.