Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 154  
Vaša otázka: Heslá = "financovanie investícií"
 1. SITUM, Mario et al. SDG 3 and Financing Instruments in Austria and Ukraine: Challenges and Perspectives. - Registrovaný: Scopus. In Problems and Perspectives in Management. - Sumy : LLC "СPС "Business Perspectives". ISSN 1810-5467, 2021, vol. 19, no. 3, pp. 118-135.
  článok

  článok

 2. JÁNOŠOVÁ, Veronika. Kryté dlhopisy nahradili hypotekárne záložné listy. In Podnikové financie vo vede a praxi 2020 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4785-7, s. 69-74 online.
  článok

  článok

 3. STAŠKO, Martin. Methods of Business Investement Evaluation. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF EU, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, pp. 170.
  článok

  článok

 4. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Aspekty bezpečnosti krátkodobého investovania na peňažnom trhu v EÚ. In Podnikové financie vo vede a praxi 2019 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4675-1, s. 74-84. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 5. ŠEFČÍKOVÁ, Denisa. Metódy odhadu ekonomickej návratnosti investícií vložených do inovácií. In MMK 2019. mezinárodní konference. MMK 2019 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky = International Masaryk Conference for PH.D. Students and Young Researchers. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISBN 978-80-87952-31-3, s. 248-254 online.
  článok

  článok

 6. WIJAYA, Anggita Langgeng - BANDI. The Effect of Leverage on Corporate Cash Holdings: Evidence from Indonesian Manufacturing Firms. In Financial Assets and Investing. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2018. ISSN 1804-509X, 2018, vol. 9, no. 2, s. 61-72.
  článok

  článok

 7. MAKARENKO, Inna - SERPENINOVA, Yuliia - POGORILA, Kateryna. Institutional Support for Sustainable Development Financing in the Light of the Multistakeholder Approach. - Registrovaný: Web of Science. In Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. - Kharkiv : Institute of Eastern European Research and Consulting. ISSN 2414-584X, 2018, vol. 4, no. 2, pp. 85-96.
  článok

  článok

 8. SOBKOVÁ, Martina. Záruky EIF? Pro banky bezpečný byznys, pro podnikatele příležitost. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 10, s. 24-25.
  článok

  článok

 9. FIĽA, Milan - KRIŠTOFÍK, Peter. Investičná pomoc ako nástroj externého spolufinancovania investičných projektov v podnikoch na Slovensku. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2017. ISSN 1335-5813, 2017, roč. 17, č. 3, s. 6-12.
  článok

  článok

 10. PISÁR, Peter - ĎURČEKOVÁ, Ina. Financovanie výskumu a vývoja z pohľadu nositeľov inovácií: prípadová štúdia krajín Vyšehradskej skupiny. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 1335-7069, 2017, roč. 18, č. 2, s. 144-153.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.