Výsledky vyhľadávania

 1. DESANTI DANIELOWITZOVÁ, Nina. Povinné pojistné garanční fondy. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381, 2019, č. 4, s. 14-17 online.
  článok

  článok

 2. ORSZÁGHOVÁ, Lucia - MIŠKOVÁ, Martina. Risk-based approach to resolution and deposit guarantee funds: How is riskiness measured? In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, September 2015, roč. 23, č. 7, s. 21-25.
  článok

  článok

 3. BEBIAKOVÁ, Dáša. Adopted and implemented measures within the European Youth Opportunity Initiative. In MERKÚR 2014. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2014 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, December 4 - 5, 2014. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3993-7, s. 6-15. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok

 4. ELIAŠOVÁ, Darina. Ochrana podnikateľských subjektov v cestovnom ruchu v období dlhovej krízy. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : MERKURY, 2012. ISSN 1337-9313, 2012, roč. 4, č. 4, s. 19-29. Výskumný projekt 1/0519/12.
  článok

  článok

 5. ŠKRINIAR, Pavel. Podnikanie à la "po nás potopa" : bude garančný fond investícií prvý raz vyplácať kompenzácie? In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, október 2010, roč. 11, č. 10, s. 14. Dostupné na : <http://hnonline.sk/c1-47519200-podnikanie-la-po-nas-potopa>
  článok

  článok

 6. VACHÁLKOVÁ, Ingrid. Vymedzenie základných pojmov problematiky solventnosti poisťovne. In Generácia 2008 : medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2008. ISBN 978-80-225-2659-3.
  článok

  článok

 7. MACKOVÁ, Zuzana. Garančné poistenie od 1. augusta 2006. In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2006. ISSN 1335-9568, 2006, roč. 13, č. 13-14, s. 313-327.
  článok

  článok

 8. JANDA, Karel. Analysis of the budgetary costs of the supporting and guarantee agricultural and forestry fund. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2006. ISSN 0015-1920, 2006, roč. 56, č. 9-10, s. 416-434.
  článok

  článok

 9. MISÁROŠOVÁ, Jarmila. Platobná neschopnosť zamestnávateľa a ochrana zamestnanca. In Národné poistenie : odborný časopis Sociálnej poisťovne. - Bratislava : PERFEKT, 2005. ISSN 1335-4795, 2005, roč. 37, č. 8, s. 20-21.
  článok

  článok

 10. HOLUB, Dušan. Právo burzové a cenných papierov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. 222 s. ISBN 80-225-2023-3. [Počet ex. : 20, z toho voľných 19, prezenčne 1]