Výsledky vyhľadávania

 1. Zákony IV/2019 : úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov z oblasti stavebného práva k 1.1.2019 : stavebný zákon : sporenie : kataster nehnuteľností : bytové a nebytové priestory : verejné práce : architekti : pozemkové spoločenstvá : vzťahy k pôde a inému majetku : štátny fond rozvoja bývania. Žilina : Poradca, 2019. 576 s. ISBN 978-80-8162-055-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. MATULKOVÁ, Mariana. Štátny fond rozvoja bývania - novela zákona. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 3, s. 280-296.
  článok

  článok

 3. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania v podmienkach obcí. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-0197, 2018, roč. 13, č. 10, s. 10-13.
  článok

  článok

 4. NEMCOVÁ, Daniela. State housing policy in Slovak Republic as the mean of stimulating demand in the real estate market. In DOKBAT. Drive your knowledge be a scientist. International conference. DOKBAT. Drive your knowledge be a scientist : conference proceedings of the 12th annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers : Zlín, 25.4.2016. - Zlín : Tomas Bata university in Zlín, 2016. ISBN 978-80-7454-592-4, p. 266-271.
  článok

  článok

 5. JANISS, Róbert. Nástroje bytovej politiky na podporu trvalej udržateľnosti bytového fondu Slovenskej republiky. In Manažment v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 6. 12. 2012, Bratislava. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-223-3351-1, s. 46-53.
  článok

  článok

 6. ŠKRINIAR, Pavel. Musí to mať logiku a transparentnosť : s Imrichom Bérešom aj o úlohe štátu podporovať ekonomické sektory. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, december 2010, roč. 11, č. 12, s. 8-11. Dostupné na : <http://hnonline.sk/ekonomika/c1-48708480-musi-to-mat-logiku-a-transparentnost>
  článok

  článok

 7. DUJSÍK, Peter. Skutočnosť presahuje očakávania v dobrom i v zlom : realita realitného trhu strednej a východnej Európy. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, december 2010, roč. 11, č. 12, s. 31.
  článok

  článok

 8. SPIŠ, Jaroslav. Európa sa vrátila k podpore bývania : štáty podporujú nákupy nehnuteľností hneď niekoľkými spôsobmi. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, máj 2010, roč. 11, č. 5, s. 19.
  článok

  článok

 9. VIDOVÁ, Jarmila. Sociálne aspekty bývania. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0, s. [1-7].
  článok

  článok

 10. NEMCOVÁ, Daniela. Vplyv vybraných faktorov na trh s nehnuteľnosťami v súčasnom období na Slovensku. In MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-3099-6, s. 352-355.
  článok

  článok