Výsledky vyhľadávania

 1. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 94 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. GLAZELOVÁ, Ivana. Stravovanie zamestnancov, konateľov, SZČO. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-1508, 2018, č. 4-5, s. 51-80.
  článok

  článok


 3. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Sociálny fond - tvorba, použitie, účtovanie, zdaňovanie. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-1508, 2018, č. 8, s. 146-168.
  článok

  článok


 4. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Sociálny fond. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 7-8, s. 29-31.
  článok

  článok


 5. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 94 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2016. 4/2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 95 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2017. 1/2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 91 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 94 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. MINTÁL, Ján. Sociálny fond - tvorba a čerpanie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 5, s. 54-56.
  článok

  článok


 10. KAJANOVIČOVÁ, Zita. Zdaňovanie príspevkov zo sociálneho fondu. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 5, s. 11-18.
  článok

  článok