Výsledky vyhľadávania

 1. MATULKOVÁ, Mariana. Štátny fond rozvoja bývania - novela zákona. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 3, s. 280-296.
  článok

  článok


 2. DOROCÁKOVÁ, Michaela - SLOBODNÍK, Patrik. Country risk from the perspective of government bonds and bonds ETFs. In EU financial markets: current state & future perspectives (Finanční trhy zemí EU – současný stav a výhled). international conference. Financial markets: current state & future perspectives : proceedings of the 8th international conference : May 25-26, 2017, Prague, Czech republic. - Prague : Vysoká škola finanční a správní, 2017. ISBN 978-80-7408-159-0, pp. 37-43. VEGA 1/0009/17.
  článok

  článok


 3. KORDOŠOVÁ, Alena. Zmeny v postupoch účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky od 1. januára 2016. In Online spravodajca vo verejnej správe. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1338-8185, 30. január 2016, č. 1, s. [1-3] online.
  článok

  článok


 4. BONEK, Martin. Štátny fond rozvoja bývania po novom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1335-1583, 2016, roč. 21, č. 5, s. 257-265.
  článok

  článok


 5. TKÁČ, Michal - DELINA, Radoslav. The Role of public procurement in procurement of innovation. In IDIMT-2016 : information technology, society and economy strategic cross-influences. Interdisciplinary information management talks. IDIMT-2016 : information technology, society and economy strategic cross-influences : [proceedings] : 24th interdisciplinary information management talks : 7.-9.9.2016, Poděbrady, Czech Republic. - Linz : Trauner Verlag Universität, 2016. ISBN 978-3-99033-869-8, pp. 279-286. VEGA 1/0922/15.
  článok

  článok


 6. BRINDZOVÁ, Zuzana. Postup pri poskytovaní štátnej podpory prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania v roku 2015. In Verejná správa profi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-5968, 24.2.2015, [s. 1-2], [3,17 NS] online. Dostupné na : <http://www.vsonline.sk/33/postup-pri-poskytovani-statnej-podpory-prostrednictvom-statneho-fondu-rozvoja-byvania-v-roku-2015-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fbVGcIuqdb2l1UWBS0tlgLw/?query=postup+pri+poskytovan%ED+%B9t%E1tnej+podpory+prostredn%EDctvom+%B9t%E1tneho+fondu&serp=1>
  článok

  článok


 7. BAČIŠIN, Vladimír. Štátne fondy bohatstva [elektronický zdroj]. Recenzenti: Jaroslav Kultan, Martin Matušovič. Chorvátsky Grob : Bačišin Tkáč Public Affairs, 2015. CD-ROM [70 s.]. ISBN 978-80-971896-5-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. JANČÍKOVÁ, Eva - PÁSZTOROVÁ, Janka. New trends of business funding in the EU. In Gazdaság & Társadalom. - Sopron : Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2015. ISSN 0865-7823, 2015, év. 7, sz. 3, o. 5-18.
  článok

  článok


 9. PAUHOFOVÁ, Iveta. Suverénne fondy vo svete [elektronický zdroj]. Recenzenti: Peter Staněk, Vincent Šoltés. Košice : Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2014. online [126 s.]. VEGA 2/0004/12. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0207299/256_final_ucebnica2014_farba.pdf> ISBN 978-80-553-1856-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. FICOVÁ, Antónia - SIPKO, Juraj. Štatistická analýza štátnych rezervných fondov. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 4, s. 32-39. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0192678/fss0414.pdf>
  článok

  článok