Výsledky vyhľadávania

 1. URBANOVÁ, Terézia. Štátna podpora formou úveru z Environmentálneho fondu. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-0197, 2021, roč. 16, č. 4, s. 12-13.
  článok

  článok

 2. BALOG, Boris - GÁLISOVÁ, Zuzana. Zmeny v podpore zo Štátneho fondu rozvoja bývania. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 2, s. 19-22.
  článok

  článok

 3. Účtovanie transferov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 8, s. 29-65.
  článok

  článok

 4. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania v podmienkach obcí po novele zákona účinnej od 1. 1. 2021. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 3, s. 7-9.
  článok

  článok

 5. MÁZIKOVÁ, Katarína - ANTALOVÁ, Renáta. Reducing Economic Impact of COVID-19 Pandemic from Accounting Entity Perspective. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Slapy, 8.-10. září 2020. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2387-3, s. 116-120.
  článok

  článok

 6. URBANOVÁ, Terézia. Účtovanie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-0197, 2020, roč. 15, č. 9, s. 6-7.
  článok

  článok

 7. STRNADOVÁ, Zuzana. Co by měl vědět příjemce dotace. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2019. 189 s. ISBN 978-80-247-3076-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. KOVTUNETS, Volodymyr - LONDAR, Sergiy. Evaluation of Higher Education Services Cost. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2019. ISSN 1728-6239, 2019, vol. 178, no. 7-8, s. 57-69.
  článok

  článok

 9. MATULKOVÁ, Mariana. Štátny fond rozvoja bývania - novela zákona. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 3, s. 280-296.
  článok

  článok

 10. BARTEKOVÁ, Mária - ŠLAHOR, Ľudomír. The Financial Analysis of the Education Support Fund: Recent Results from Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In European Financial Systems 2018. International Scientific Conference. European Financial Systems 2018 : Proceedings of the 15th International Scientific Conference, June 25-26, 2018, Brno, Czech Republic. - Brno : Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-8981-5, pp. 16-23 online.
  článok

  článok