Výsledky vyhľadávania

 1. KEVULA, Jozef. Príspevky z európskych štrukturálnych a investičných fondov. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 4, s. 274-296.
  článok

  článok


 2. ŠIPIKAL, Miroslav et al. Spatially blind or place based policy? A comparison of innovation support in the Czech and Slovak republic. - Registrovaný: Scopus. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 1, pp. 16-28. VEGA 1/0098/15, APVV-14-0512.
  článok

  článok


 3. GYÜREOVÁ, Viktória. Projektové fondy EÚ a ich využitie v konkrétnom podniku. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017 [elektronický zdroj]. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 13 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. RUDOLF, Ján. Európske fondy pre mestá a obce. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-0197, 2017, roč. 12, č. 4, s. 3-6.
  článok

  článok


 5. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Účtovanie obstarania majetku zo štrukturálnych fondov Európskej únie. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-0197, 2017, roč. 12, č. 5, s. 13-21.
  článok

  článok


 6. ŠIPIKAL, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Valéria. EU cohesion policy – booster or destroyer of national policies? Case of universities. In Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu : Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017. ISBN 978-83-7695-644-2. ISSN 1899-3192, 2017, no. 466, pp. 203-212. APVV-14-0512.
  článok

  článok


 7. BARIČ, Ondrej. Využívanie fondov politiky súdržnosti na Slovensku. Recenzenti: Jaroslav Husár, Pavol Hrivík, Peter Kijovský. 1. vyd. Bratislava : NCEGŠ - Národné centrum európskych a globálnych štúdií, 2017. 189 s. [9,5 AH]. ISBN 978-80-972508-1-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 8. VOJTOVIČ, Sergej. The Impact of the structural funds on competitiveness of small and medium-sized enterprises. In Journal of Competitiveness : odborný vědecký časopis z oblasti managementu a ekonomiky [elektronický zdroj]. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. ISSN 1804-1728, prosinec 2016, č. 4, pp. 30–45 online.
  článok

  článok


 9. SZITÁSIOVÁ, Valéria - ŠIRAŇOVÁ, Mária - ŠIPIKAL, Miroslav. With and without subsidy evaluation of innovation support in Slovakia. In 6th winter seminar of regional science. 6th winter seminar of regional science : proceedings : 9th -12th march 2016, Low Tatras, Slovakia [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4273-9, s. 1-15 CD-ROM. APVV-14-0512.
  článok

  článok


 10. BOBÁŇ, Václav. Priniesli eurofondy Slovensku prospech? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 3, s. 22-23.
  článok

  článok