Výsledky vyhľadávania

 1. MATUSKÝ, Tomáš. Kapitálový fond z príspevkov z účtovného a daňového hľadiska. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 4, s. 15-17.
  článok

  článok

 2. DARIUSZ, Filip. The Return Variability and Dispersion: Evidence from Mutual Funds in Post-Transition Countries. In Financial Assets and Investing. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2017. ISSN 1804-509X, 2017, vol. 8, no. 1, pp. 19-39.
  článok

  článok

 3. KMEŤKO, Miroslav - BADURA, Peter - ŠKRINIAR, Pavel. Measuring the portfolio performance. In Acta Moraviae : odborný časopis pro ekonomy, manažery a informatiky. - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2014. ISSN 2570-8511, 2014, vol. 6, no. 11, pp. 14-22.
  článok

  článok

 4. ŠKRINIAR, Pavel. Nerozlučná dvojica. In Financie v pohode : sprievodca vo svete osobných financií. - Bratislava : Akadémia vzdelávania OVB, 2013. ISSN 1339-2220, December 2013, roč. 2, č. 6, s. 20-21.
  článok

  článok

 5. ĎURIANČÍK, Martin. Investori chcú menej riskovať, viac zarábať. In Forbes. - Nitra : Business Consulting & Media, 2013. ISSN 1338-2527, 2013, č. Júl, s. 74-75.
  článok

  článok

 6. ŠKRINIAR, Pavel. Investori začínajú byť o čosi opatrnejší : európsky trh kolektívneho investovania taktiež stráca na objeme. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2012. ISSN 1335-8235, február 2012, roč. 13, č. 2, s. 16-17.
  článok

  článok

 7. ÁRENDÁŠ, Peter. Potenciál indexových fondov v rámci kapitalizačného piliera dôchodkového systému v SR. In EDAMBA 2012 : proceedings of the [15th] international scientific conference for doctoral students and young researchers : 22nd november 2012, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3549-6, s. 28-36. VEGA 1/0329/11.
  článok

  článok

 8. BOMBOVÁ, Zuzana. Vplyv garancie vkladov na vývoj investícií v druhom pilieri dôchodkového systému. In Financie a riziko : recenzovaný zborník príspevkov zo XIV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá sa konala 26. novembra 2012 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3515-1, s. [1-9].
  článok

  článok

 9. KUŠNÍR, Peter. Obchodovanie s indexovými fondami na kapitálových trhoch. In Financie a riziko : recenzovaný zborník príspevkov zo XIV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá sa konala 26. novembra 2012 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3515-1, s. [1-8].
  článok

  článok

 10. ALDA, Mercedes - FERRUZ, Luis. The Role of fees in pension fund performance. Evidence from Spain. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2012. ISSN 0015-1920, 2012, roč. 62, č. 6, s. 518-535.
  článok

  článok