Výsledky vyhľadávania

 1. VALTEROVÁ, Ivana. Reklama u neziskových organizácií. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 7-8, s. 81-83.
  článok

  článok

 2. KORDOŠOVÁ, Alena. Osobitosti účtovníctva neziskových účtovných jednotiek. Recenzentky: Antónia Kovalčíková, Jana Vršková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 113 s. [5,22 AH]. ISBN 978-80-225-4071-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 3. KORDOŠOVÁ, Alena. Fondy neziskových účtovných jednotiek. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Čertov, 5.-7. septembra 2011. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3288-4, s. 34-36.
  článok

  článok

 4. KORDOŠOVÁ, Alena. Hospodárenie vybraných druhov neziskových účtovných jednotiek. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Ekonomická univerzita v Bratislave], 2009. ISBN 978-80-225-2740-8, s. 89-92. G 483/08.
  článok

  článok

 5. SOLÍK, Ján - LUKAČOVIČOVÁ, Jaroslava. Účtovníctvo a dane neziskových účtovných jednotiek v praxi. Banská Bystrica : Slovenská asociácia účtovníkov neziskových organizácií, 2009. 240 s. [7,5 AH]. ISBN 978-80-970291-0-4.
 6. MAJDÚCHOVÁ, Helena. Zákon o spolkoch - prínosy a negatíva. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Katedra podnikovohospodárska FPM EU, 2008. ISBN 978-80-225-2552-7, s. 264-268.
  článok

  článok

 7. VECHTER, Juraj. Podpora výskumu má jasnejšie pravidlá. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 2005. ISSN 1335-4701, 22. marca 2005, roč. 13, č. 56, s. 4.
  článok

  článok

 8. KORDOŠOVÁ, Alena. Hospodárenie neziskových účtovných jednotiek. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2005. ISSN 1335-2024, 2005, roč. 13, č. 3, s. 119-121.
  článok

  článok

 9. Poznávanie tretieho sektora na Slovensku. Bratislava : SPACE - Centrum pre analýzu sociálnej politiky, 2004. 172 s. ISBN 80-88991-26-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. KORDOŠOVÁ, Alena. Neziskové účtovné jednotky v procese harmonizácie účtovníctva. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2004. ISSN 1336-3514, 2004, roč. 2, č. 1, s. 173-179.
  článok

  článok