Výsledky vyhľadávania

 1. BADURA, Peter - KMEŤKO, Miroslav - ŠKRINIAR, Pavel. Slovenské dlhopisové fondy. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 13-18 CD-ROM. VEGA 1/0007/16 (50 %), VEGA 1/0404/16 (50 %).
  článok

  článok

 2. ŠKRINIAR, Pavel. Skutočne vynikajúce výsledky podielových fondov : kolektívne investovanie na Slovensku v roku 2009. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, február 2010, roč. 11, č. 2, s. 14-17. Dostupné na : <http://investor.hnonline.sk/c1-40506060-skutocne-vynikajuce-vysledky-podielovych-fondov>
  článok

  článok

 3. HUSKA, Martin. Hodnotenie efektívnosti otvorených podielových fondov v SR využitím metód Data Envelopment Analysis : dizertačná práca. Škol. Zlatica Ivaničová. Bratislava, 2010. 107 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. HUSKA, Martin. Hodnotenie efektívnosti otvorených podielových fondov v SR využitím metód Data envelopment analysis. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 2, s. 182-184.
  článok

  článok

 5. JAKUB, Peter. Kolektívne investovanie v krajinách V4. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2007. ISSN 1336-5711, Máj 2007, č. 5. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/2_HotMaj2007V4PeterJakub1.doc>
  článok

  článok

 6. PILCH, Ctibor. Analýza podielových fondov. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. - Bratislava : Derivát, 2007. ISSN 1336-5711, Apríl 2007, č. 4. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/4_HotApril2007Podielovefondy.doc>
  článok

  článok

 7. PILCH, Ctibor. Ku vzájomnej interakcii bankovníctva a kolektívneho investovania. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. - Bratislava : Derivát, 2006. ISSN 1336-5711, Marec 2006, č. 3. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/2006casopismarec/2006MarHot%20Vzajom.interakcia%20bankov.a%20KI.doc>
  článok

  článok

 8. ŠKRINIAR, Pavel. Obmedzená životnosť fondov. In Investor : sprievodca vo svete financií. - Bratislava : FOND SHOP, 2005. ISSN 1335-8235, máj 2005, roč. 6, č. 5, s. 21.
  článok

  článok

 9. PILCH, Ctibor. Trh podielových fondov v SR. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. - Bratislava : Derivát, 2005. ISSN 1336-5711, máj 2005, č. 5. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/index.php?PageID=147>
  článok

  článok

 10. MALACKÁ, Viera. Investovanie do podielových fondov AM SLSP. In Mena, bankovníctvo, finančné trhy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie k vedeckým projektom: VEGA 1/0502/03, VEGA 1/2552/05, VEGA 1/2563/05, Projekt MŠ CZE 067, Projekt medzinárodnej spolupráce s ČR - VŠB EF Ostrava, Interný grant 150013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. ISBN 80-225-2103-5, s. 158-161. VEGA 1/2552/05 Európa ako medzinárodné finančné centrum a perspektívy SR.
  článok

  článok