Výsledky vyhľadávania

 1. NEŽINSKÝ, Eduard. Is There a Convergence in Eco-Efficiency in the EU? - Registrovaný: Scopus. In Innovation Vision 2020. International Business Information Management Associaton Conference. Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth : proceedings of The 25th International Business Information Management Associaton Conference. - Amsterdam : IBIMA, 2015. ISBN 978-0-9860419-4-5, p. 3328-3335. VEGA 1/0810/15.
  článok

  článok

 2. WORKIE TIRUNEH, Menbere. Reálna ekonomická konvergencia v čase a priestore. In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : adaptačné procesy - budúcnosť Európy a Slovenska. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2015. ISBN 978-80-7144-248-6, s. 51-56.
  článok

  článok

 3. BORNER, Silvio. Švajčiarska inšpirácia alebo tajomstvo pokračujúceho úspechu : čo sa môžeme naučiť z porovnania historického vývoja ekonomík? In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Marec, s. 10-12. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0111511/GW-03-2010-nahlad-final.pdf>
  článok

  článok

 4. NORTH, Douglass C. Understanding the process of economic change. Princeton : Princeton University Press, 2010. 187 s. ISBN 978-0-691-14595-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. MIHALČOVÁ, Bohuslava. Stratégia vybraného nástroja sociálnej práce - sociálnych služieb v košickom samosprávnom kraji. In Sociálna práca, manažment a ekonómia - prepojenie a spolupráca : zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - Ružomberok : Katolícka univerzita, 2009. ISBN 978-80-8084-501-8, s. 9-18.
  článok

  článok

 6. KREJČÍ, Jaroslav. Postižitelné proudy dějin : [civilizace a sociální formace, struktury a procesy, kultura a politika, revoluce a renesance, náboženství, národy a státy]. Praha : Sociologické nakladatelství, 2002. 563 s. Studijní texty, 23. sv. ISBN 80-86429-09-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 7. Slovakia plus : národný rozmer a európska integrácia : zborník príspevkov z 5. zasadnutia Stálej konferencie slovenskej inteligencie..., 27.-29. novembra 1996 v Častej-Papierničke. Bratislava : Slovakia Plus, 1997. 209 s. ISBN 80-88750-23-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 8. UVALIC, Milica. Yugoslavia : the economic costs of disintegration. Florence : European University Institute, 1992. 27 s. EUI working paper, EPU No. 92/17. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. RAKITSKIJ, B. Social'naja zaščiščennost' i jejo tipy. In Voprosy ekonomiki, 1992, č. 7, s. 4-17.
  článok

  článok

 10. Ekonomičeskaja teorija na puti k novoj paradigme: metodologija podchoda. In Voprosy ekonomiki, 1992, č. 10, s. 100-112.
  článok

  článok