Výsledky vyhľadávania

 1. DINŽÍKOVÁ, Iveta - PAOLINI, Michelle. Contrastive Analysis of Terminological Phrasemes With Colour Components in English, French, Italian and Slovak. Field of Economy and Finance. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 0323-262X, 2018, roč. 47, č. 2, s. 176-188. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok


 2. MOCKOVÁ, Nina. Sémová analýza chromatizmov vyjadrujúcich emócie v Španielčine. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2018. ISSN 1338-6743, 2018, roč. 7, č. 13, s. 28-35. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok


 3. Current Trends and Future Perspectives in Russian Studies. International Conference on Russian Studies at the University of Barcelona. Current Trends and Future Perspectives in Russian Studies : Proceedings of the International Conference on Russian Studies at the University of Barcelona, 20th-22nd of June 2018 [elektronický zdroj]. 1st Edition. Barcelona : Trialba Ediciones, 2018. online 1648 s. Popis urobený: 29.1.2019. ISBN 978-84-949838-0-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Opredelenije kartiny mira v russkom jazyke, kuľture i literature. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Opredelenije kartiny mira v russkom jazyke, kuľture i literature : zborník štúdií z konferencie : [Trnava, Slovensko, 10.-11.5.2018] [elektronický zdroj]. Recenzenti: Oleg Michajlovič Buranok, Irina Ivanovna Čumak-Žuň. 1. vydanie. Brno : Tribun EU, 2018. online [185 s.]. KEGA 013UCM-4/2017. ISBN 978-80-263-1402-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. MAIEROVÁ, Eva. Idiómy v marketingovej komunikácii. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2018. ISSN 1338-6743, 2018, roč. 7, č. 14, s. 24-30. KEGA 015EU-4/2017.
  článok

  článok


 6. MOCKOVÁ, Nina. Chromatizmy červenej farby v slovenčine a španielčine. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2018. ISSN 1338-6743, 2018, roč. 7, č. 14, s. 31-41. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok


 7. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. English Idioms - Theory and Practice. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2018. ISSN 1338-6743, 2018, roč. 7, č. 14, s. 48-54. KEGA 015EU-4/2017.
  článok

  článok


 8. ULIČNÁ, Martina. Slovensko-ruské paralely a odlišnosti vo vyjadrovaní priestorových vzťahov. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2018. ISSN 1338-6743, 2018, roč. 7, č. 14, s. 62-74.
  článok

  článok


 9. ADAMCOVÁ, Silvia. Komunikácia v diplomatickej praxi. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III.. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III. : zborník príspevkov z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 21.6.2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4528-0, s. 370-377.
  článok

  článok


 10. LIŠKOVÁ, Danuša - POSPÍŠILOVÁ, Jana. Interkulturelle Kompetenz in Lehre und Praxis (Am Beispiel eines selbsterstellten authentischen Textes mit festen Redewendungen). In Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10292-8, s. 107-116.
  článok

  článok