Výsledky vyhľadávania

 1. LIŠKOVÁ, Danuša et al. Phraseologismen in Wirtschaftstexten : Eine kontrastive linguistische Analyse in vierzehn Sprachen an Beispielen aus der deutschen Wirtschaftspresse. Gutachter: Irena Zavrl, Radoslav Štefančík. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2019. 132 s. [4,94 AH]. Schriften zur Vergleichenden Sprachwissenschaft, Band 26. ISBN 978-3-339-10620-9.
 2. LIŠKOVÁ, Danuša - POSPÍŠILOVÁ, Jana. Interkulturelle Kompetenz in Lehre und Praxis (Am Beispiel eines selbsterstellten authentischen Textes mit festen Redewendungen). In Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10292-8, s. 107-116.
  článok

  článok

 3. DINŽÍKOVÁ, Iveta - PAOLINI, Michelle. Contrastive Analysis of Terminological Phrasemes With Colour Components in English, French, Italian and Slovak. Field of Economy and Finance. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 0323-262X, 2018, roč. 47, č. 2, s. 176-188. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok

 4. MOCKOVÁ, Nina. Sémová analýza chromatizmov vyjadrujúcich emócie v Španielčine. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2018. ISSN 1338-6743, 2018, roč. 7, č. 13, s. 28-35. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok

 5. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. English Idiomatic Expressions in Business Communication. In Molodëž` i nauka: slovo, tekst, ličnosť. Meždunarodnaja molodëžnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Molodëž` i nauka: slovo, tekst, ličnosť : materialy IV Meždunarodnoj molodëžnoj naučno-praktičeskoj konferencii, 17.-18 maja 2018 goda, Uľjanovsk. - Uľjanovsk : UlGPU im. I. N. Uľjanova, 2018. ISBN 978-5-86045-982-3, s. 58-65. KEGA 015EU-4/2017.
  článok

  článok

 6. ŠTEFČÍK, Jozef. Einblicke in das Gerichtsdolmetschen in der Slowakei und seine methodisch-didaktischen Ansätze. Rezensenten: Annette Djurovic, Vlasta Kučiš. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. 144 s. [7 AH]. Schriftenreihe: Translatologie, Band 18. ISBN 978-3-339-10066-5.
 7. ADAMCOVÁ, Silvia. Komunikácia v diplomatickej praxi. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III.. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III. : zborník príspevkov z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 21.6.2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4528-0, s. 370-377.
  článok

  článok

 8. SPIŠIAKOVÁ, Mária. Metáforas y otros tropos en el lenguaje político en España. In Studii romanice II : omagiu profesorilor Florica Dimitrescu şi Alexandru Niculescu la 90 de ani. - București : Editura Universității din București, 2018. ISBN 978-606-16-0976-5, p. 853-864. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok

 9. MOCKOVÁ, Nina. Los sentimientos en la fraseología cromática española. In Studii romanice II : omagiu profesorilor Florica Dimitrescu şi Alexandru Niculescu la 90 de ani. - București : Editura Universității din București, 2018. ISBN 978-606-16-0976-5, p. 707-714. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok

 10. MAIEROVÁ, Eva. Idiómy v marketingovej komunikácii. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2018. ISSN 1338-6743, 2018, roč. 7, č. 14, s. 24-30. KEGA 015EU-4/2017.
  článok

  článok