Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 774  
Vaša otázka: Heslá = "globalizácia hospodárstva"
 1. Scientia et Societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Praha : Newton College. 4x ročne. ISSN 1801-7118. Dostupné na : https://www.sets.cz/index.php/ojs/issue/view/69
  Scientia et Societas

  časopis

 2. MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina. Outsourcing of Business Processes as a Globalization Trend. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Lednice, 6.-8. září 2022. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2022. ISBN 978-80-245-2463-4, s. 70-77. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 3. MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina. Centrá zdieľaných služieb v kontexte globálneho vývoja poznačeného pandémiou COVID-19. In Udržateľnosť a rozvoj podnikania: Ponaučenia z krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 : zborník vedeckých statí = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-95-2, s. 41-50 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 4. ČIRČOVÁ, Vanda - GRACHOVÁ, Dagmar. Global Trends in Human Resources and Finance Management in the Shared Service Centres. In Sustainable Business Development Perspectives 2022 : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2022. ISBN 978-80-280-0197-1, pp. 7-17. VEGA 1/0623/22.
  článok

  článok

 5. NUGROHO, Agus Dwi - LAKNER, Zoltan. Impact of Economic Globalisation on Agriculture in Developing Countries: A Review. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2022. ISSN 1805-9295, 2022, vol. 68, no. 5, s. 180-188.
  článok

  článok

 6. ČERŇÁK, Jozef - ČIDEROVÁ, Denisa - BENASHVILI, Giorgi. Sustainable Economic Development From Global Perspective: Transregional European Union Economic Diplomacy and “Green Deal Diplomacy”. - Registrovaný: Scopus. In SGEM 2022: 22nd International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2022 : 22nd International Multidisciplinary Scientific GeoConference. - Sofia : STEF 92 Technology, 2022. ISBN 978-619-7603-54-5. ISSN 1314-2704, pp. 205-214. Nová vízia ekonomickej diplomacie SR ako nástroja proexportnej politiky do roku 2023, VEGA 1/0777/20, KEGA 003EU-4-2022, National Scholarship Programme of the Slovak Republic.
  článok

  článok

 7. KRAJČÍK, Daniel. The Born Global Phenomenon - Case Study from Slovakia. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Book of Abstracts from 22th International Joint Conference, May 19 - 20, 2022, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2022. ISBN 978-80-245-2455-9, p. 28.
  článok

  článok

 8. MARYAM, Siti. Salient Stakeholder Involvement Model Using Temporary and Continuous Financial Approaches in Globalization. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2022. ISSN 1728-6239, 2022, vol. 200, no. 11-12, pp. 4-9.
  článok

  článok

 9. TRÚCHLIKOVÁ, Mária - KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Dynamic Models of the Creative Industries' Entities in the Globalized Environment. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : University of Žilina, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-8 online. VEGA 1/0340/19 (50%), I-20-101-00 (50%).
  článok

  článok

 10. KRUPOVÁ, Kristína - TRÚCHLIKOVÁ, Mária - KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Sustainability in the Most Globalized Sectors of Creative Industries in Slovakia. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : University of Žilina, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-8 online. VEGA 1/0708/20 (50%), I-20-101-00 (50%).
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.