Výsledky vyhľadávania

 1. NOVÁK, Marcel - TRNOVSKÝ, Karol - DARMO, Ľubomír. Financial Literacy Survey in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In The International Journal of Interdisciplinary Educational Studies. - Champaign : Common Ground Research Networks. ISSN 2327-2570, 2021, vol. 16, no. 1, pp. 39-56. VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok

 2. STROUKAL, Dominik. Hotově? Když to jinak nejde... In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 1, s. 36-37.
  článok

  článok

 3. BURÁK, Emil. Daňová tvorivosť V. Daňová obrana – osvedčené techniky. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. 6, s.42-52.
  článok

  článok

 4. URBANEC, Jan. Výsledky měření finanční gramotnosti dospělých 2020 z pohledu Ministerstva financí. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 8, s. 30-32.
  článok

  článok

 5. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Finančná gramotnosť vo vzdelávaní s akcentom na súčasnú spoločenskú situáciu. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2020. ISSN 2453-6148, 2020, roč. 6, č. 1, s. 94-101. VEGA 1/0367/17.
  článok

  článok

 6. POLONYOVÁ, Simona. Pohľad na súčasný stav finančnej gramotnosti v podmienkach Slovenskej republiky. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 1805-0638, 2020, roč. 9, č. 1, s. 51-55 online. VEGA 1/0367/17.
  článok

  článok

 7. LUKÁČ, Jozef et al. Exploring the Quality of Pupils’ Financial Literacy. In Acta Educationis Generalis : [International Scientific Journal]. - Varšava : Sciendo. ISSN 2585-7444, 2020, vol. 10, no. 3, pp. 175-188 online. I-20-108-00.
  článok

  článok

 8. MATÚŠOVÁ, Silvia. Finančná gramotnosť vo vzdelávaní dospelých a seniorov. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2020. ISSN 2453-8167, 2020, roč. 15, č. 1, s. 3-13 online.
  článok

  článok

 9. SOBKOVÁ, Martina. Spoření na stáří se změní. Role finančních institucí bude klíčová. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 10, s. 10-13.
  článok

  článok

 10. MIHALČOVÁ, Bohuslava - GALLO, Peter, ml. - LUKÁČ, Jozef. Management of Innovations in Finance Education: Cluster Analysis for OECD Countries. - Registrovaný: Web of Science. In Marketing and Management of Innovations. - Sumy : Sumy State University. ISSN 2218-4511, 2020, no. 1, pp. 235-244 online.
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný