Výsledky vyhľadávania

 1. MADARÁSZOVÁ, Alexandra. Feministická ekonómia a GPI indikátor - lepšia varianta ekonomických modelov? In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 4, s. 28-49.
  článok

  článok

 2. FUTÓ, Gilbert. Snahy o posilnenie postavenia žien v Spojených štátoch amerických. In Ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja: Agenda 2030 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4489-4, s. 32-43.
  článok

  článok

 3. Theories of Race and Ethnicity : Contemporary Debates and Perspectives. Edited by: Karim Murji, John Solomos. 1st Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2015. 292 s. ISBN 978-0-521-15426-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. WALL, Derek. Economics After Capitalism : a guide to the ruins and a road to the future. London : PlutoPress, 2015. 174 s. ISBN 978-0-7453-3507-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. VONGREJ, Marián. Vybrané súčasné problémy postavenia žien v rozvojových krajinách, význam hnutí za práva žien. In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2011 Bratislava. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3286-0, s. [614-623]. VEGA 1/0663/09, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 6. Is informal normal? : towards more and better jobs in developing countries. Edited by Johannes P. Jütting and Juan R. de Laiglesia. Paris : OECD, 2009. 163 s. Development Centre studies. ISBN 978-92-64-05923-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. GRIFFITHS, Martin - O'CALLAGHAN, Terry - ROACH, Steven C. International relations : the key concepts. 2nd ed. London : Routledge, 2008. 407 s. Routledge key guides. ISBN 978-0-415-77437-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Informal institutions : how social norms help or hinder development. Paris : OECD, 2007. 174 s. Development Centre studies. ISBN 978-92-64-03906-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. BARÁTOVÁ, Jana. Diskurz o feminizme ako "riziku" v medzinárodných vzťahoch. In Identifikácia bezpečnostných rizík v medzinárodných vzťahoch na začiatku 21. storočia. Vedecký seminár. Identifikácia bezpečnostných rizík v medzinárodných vzťahoch na začiatku 21. storočia : zborník z vedeckého seminára - grantový projekt VEGA 1/2498/05. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2268-6, s. 58-64.
  článok

  článok

 10. Čtvrtá světová konference o ženách. In Sociální politika : měsíčník Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. - Praha : BMSS-Start, 1996. ISSN 0049-0962, 1996, roč. 22, č. 2, s. 2-5.
  článok

  článok