Výsledky vyhľadávania

 1. KŘEČKOVÁ, Štěpánka. Using Economic Value Added in Ex-Ante Profitability Calculation of Bank's Medium-Sized Clients. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 2, pp. 232–247.
  článok

  článok


 2. MARC, Mojca - SPRČIĆ, Danijela Miloš - ŽAGAR, Marina Mešin. Is Enterprise Risk Management a Value Added Activity? In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2018. ISSN 1212-3609, 2018, roč. 21, č. 1, pp. 68-84.
  článok

  článok


 3. JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína. The Effect of Leverage and Economic Value Added on Market Value Added. In Challenges of the Knowledge Society CKS 2018. International Conference. Challenges of the Knowledge Society (CKS) 2018 : The International Conference, Bucharest, 11th - 12th May 2018. - Bucharest : Nicolae Titulescu, 2018. ISSN 2359-9227, pp. 812-816 online. VEGA V-16-087-00.
  článok

  článok


 4. BADURA, Peter et al. Management Styles as a Basic Assumption of Maximizing the Company's Value. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 21-26. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok


 5. CHOCHOLATÁ, Michaela. Spatial Analysis of Convergence in the Selected Regions of Central Europe. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 19-29 online. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok


 6. HOVORKOVÁ, Katarína. Rybolovná politika Islandu. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 146-152 online.
  článok

  článok


 7. VLADOVÁ, Anna. Vývoz áut zvyšuje už aj tak vysokú koncentráciu slovenského priemyslu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, Október 2017, roč. 25, č. 5, s. 5-9.
  článok

  článok


 8. NAICKER, Melissa. The Impact of the Deferred Tax Adjustment on the Economic Value Added (EVA) Measure. In Investment Management and Financial Innovations [elektronický zdroj]. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2017. ISSN 1810-4967, 2017, vol. 14, no. 3, p. 227-242.
  článok

  článok


 9. KUBIČKOVÁ, Viera - MICHÁLKOVÁ, Anna - FODRANOVÁ, Iveta. The Economic Contribution of Tourism to the Slovak Economy. - Registrovaný: Scopus. In Tourismos : An International Multidisciplinary Refereed Journal of Tourism. - Aegean : University of the Aegean, Greece. ISSN 1792-6521, 2017, vol. 12, no. 2, pp. 1-23.
  článok

  článok


 10. JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína. Analysis of the Relationship Between Economic Value Added and Market Value Added. In Challenges of the Knowledge Society (CKS) 2017 : The International Conference, Bucharest, 12th - 13th May 2017. - Bucharest : Nicolae Titulescu, 2017. ISSN 2359-9227, pp. 793-796 online. VEGA V-13-007-00.
  článok

  článok