Výsledky vyhľadávania

 1. DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika - LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína. Marketing and Its Impacts on the Activities of Selected Higher Education Institution in Slovakia. Aut. Katarína Petrovčiková. - Registrovaný: Web of Science. In RELIK 2020. International Scientific Conference. RELIK 2020 : Conference Proceedings. - Praha : Prague University of Economics and Business, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, s. 55-64 online. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 2. SZARYSZOVÁ, Petra - ŠTOFOVÁ, Lenka. Hodnotenie slovenských vysokých škôl. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2019. ISSN 1336-7137, 2019, roč. 15, č. 4, s. 42-46 online.
  článok

  článok

 3. SAVICKIENE, Jurate - MICEIKIENE, Astrida. Sustainable Economic Development Assessment Model for Family Farms. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 12, pp. 527-535.
  článok

  článok

 4. LUKÁČ, Jozef - STAŠKOVÁ, Slavomíra - MEHEŠ, Marek. Cluster Analysis As a Tool For Evaluation of Faculties in Slovakia. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2018. ISSN 2585-8785, 2018, vol. 11, no. 2, pp. 75-83 online. I-18-110-00.
  článok

  článok

 5. PEKÁR, Juraj - BREZINA, Ivan - BREZINA, Ivan, ml. Portfolio Selection Model Based on Drawdown Performance Measure. - Registrovaný: Web of Science. In Mathematical Methods in Economics - MME 2018. International Conference. Mathematical Methods in Economics - MME 2018 : Proceedings from the 36th International Conference, Jindřichuv Hradec, Czech republic, September 12-14, 2018. - Praha : Matfyzpress, 2018. ISBN 978-80-7378-372-3, pp. 395-399 online. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok

 6. ŠVEJDOVÁ, Nikola - KUBICA, Milan. Podnikateľská metóda stanovenia VŠH podniku a variantnosť premenných vstupujúcich do výpočtu. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 1009-1016 online.
  článok

  článok

 7. LACO, Peter. Hodnotenie podnikových internetových stránok. Recenzenti: Matilda Drozdová, Mojmír Kokles, Ján Hudec. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 122 s. Studia oeconomica, 60. ISBN 978-80-557-1524-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. NOVÁKOVÁ, Barbora. Priemyselný feng šuej udržiava kvalitu aj náladu. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Mar 2017, č. 2-3, s. 42-43.
  článok

  článok

 9. GRANČIČOVÁ, Katarína - HRUŠOVSKÁ, Dana - ROMANOVÁ, Anita. Hodnotenie marketingovej výkonnosti v podnikoch na Slovensku I. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 195-203 CD-ROM. VEGA 1/0546/15 (70%), APVV-15-0511 (30%).
  článok

  článok

 10. SVÍTIL, Martin. Banking Rating Systems for IRB: Comparison of Three Systems from German-speaking Environment. In Financial Assets and Investing. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2017. ISSN 1804-509X, 2017, vol. 8, no. 2, pp. 61-74.
  článok

  článok