Výsledky vyhľadávania

 1. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2018). International Scientific Conference. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2018) : Proceedings of the International Scientific Conference : September 04 – 06, 2018, Herľany, Slovak Republic [elektronický zdroj]. Reviewers: Marianna Siničáková, Jozef Glova ... [et al.]. 1st Edition. Košice : Technical University of Košice, 2018. online 645 s. APVV 15-0358, VEGA 1/0311/17. ISBN 978-80-553-2736-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. ORAVEC, Jozef. Blockchain má využitie v e-commerce. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN [nemá], november-december 2018, roč. 14, č. 75.
  článok

  článok


 3. HALUZA, Ivan. Horalky dostávajú širšie krídla. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 28. septembra 2017, roč. 27, č. 39, s. 38-43.
  článok

  článok


 4. Inteligentná fabrika ľudí nenahradí, ale zaujme. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Máj 2017, č. 4-5, s. 22-27.
  článok

  článok


 5. ŠRENKEL, Ľudovít. Stanovenie hodnoty cenného papiera v prípade podnikov s cyklickými kapitálovými väzbami. In Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja. Medzinárodný vedecký seminár. Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja : zborník vedeckých statí : 10. medzinárodný vedecký seminár : Bratislava 13.9.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4278-4, s. 104-109. VEGA 1/0008/14.
  článok

  článok


 6. SKORKOVÁ, Zuzana. Organizovanie : prípadové štúdie. Recenzenti: Elena Thomasová, Nadežda Jankelová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 119 s. [6,9 AH]. ISBN 978-80-225-4262-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]

 7. ZALAI, Karol et al. Finančno-ekonomická analýza podniku. Recenzovali: Anna Šlosárová, Jana Marková. 9. aktual. a rozšír. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2016. 487 s. [30,02 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-22-5. [Počet ex. : 21, z toho voľných 0, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 2]

 8. MAKAROVÁ, Xénia. Čo trápi rodinné firmy. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 10. decembra 2015, roč. 25, č. 49, s. 50-51.
  článok

  článok


 9. BRINDZOVÁ, Zuzana. Štruktúra a mechanizmus fungovania Slovenského investičného holdingu. In O dotáciách : online knižnica [elektronický zdroj]. - Bratislava : Dashöfer Holding, Ltd., 2015. ISSN 1339-5092, 16.2.2015, s. 1-3 [3,94 NS] online. Dostupné na : <http://www.odotaciach.sk/33/struktura-a-mechanizmus-fungovania-slovenskeho-investicneho-holdingu-uniqueidmRRWSbk196Fv3xOw8VyVmN4Uo_Atw713aGloNwlCavJvXYjWDYk_bg/?serp=1>
  článok

  článok


 10. HARUMOVÁ, Anna. Vplyv nadnárodných spoločností na podnikateľské prostredie. In Nové výzvy vo financiách podnikateľských subjektov : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4189-3, s. 185-191. VEGA 1/1067/15.
  článok

  článok