Výsledky vyhľadávania

 1. VIDOVÁ, Jarmila. Investičné procesy a ich vplyv na investície do bývania. Recenzenti: Eleonóra Tuhárska, Peter Sika. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 182 s. [13,59 AH]. ISBN 978-80-225-4090-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 2. VIDOVÁ, Jarmila. Investície do vlastníckeho a nájomného bývania v Slovenskej republike a v Európskej únii. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2014. ISSN 1336-9105, 2014, roč. 9, č. 1, s. 48-57 online. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 3. SUNEGA, Petr - LUX, Martin. Systémová rizka trhu bydlení v ČR. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2013. ISSN 1212-3609, 2013, roč. 16, č. 4, s. 55-70.
  článok

  článok

 4. Prace Katedry mikroekonomii Uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu. Redaktor naukowy Aleksandra Gawel. Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2010. 231 s. Zeszyty naukowe, 132. ISBN 978-83-7417-465-7. ISSN 1689-7374. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. 5.France

  France. Volume 2009/5. April 2009. Paris : OECD, 2009. 130 s. OECD economic surveys. ISBN 978-92-64-05431-8. ISSN 0376-6438. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Mind the gap : quantifying, principal-agent, problems in energy efficiency : in support of the G8 plan of action. Paris : OECD : IEA, 2007. 219 s. ISBN 978-92-64-03884-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. LIŠKOVÁ, Katarína. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2005. ISSN 1335-1583, 2005, č. 1, s. 147-153.
  článok

  článok

 8. United Kingdom : OECD economic surveys 2005. Volume 2005/20 - November 2005, Supplement no. 2. Paris : OECD, 2005. 157 s. ISBN 92-64-01411-X. ISSN 0376-6438. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. JANČOVIČ, Ľuboš. Bytová politika ako nástroj fiškálnej politiky. In Fiškálna politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, [2004]. ISBN 80-225-2019-5, s. 83-86.
  článok

  článok

 10. Zákon zo 6. novembra 2003 o Štátnom fonde rozvoja bývania. In Slovenské stavebníctvo : nezávislý časopis pre technicko-hospodárskych pracovníkov z oblasti stavebníctva, podnikateľov, projektantov a architektov. - Bratislava : CENEKON. ISSN 1335-1818, 2003, roč. 8, č. 11/12, s. 2-7.
  článok

  článok