Výsledky vyhľadávania

 1. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2020. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021. 95 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Čo nám vzala a čo nám dala pandémia. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise, vede a spoločnosti. - Bratislava : WTC-Macro Enviro, 2021. ISSN 1337-9798, 2021, roč. 13, č. Jar/Spring, s. 6-7.
  článok

  článok

 3. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2021. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021. 91 s. Súborné publikácie. Dostupné na : <www.statistics.sk> [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Economic Impacts of COVID 19 Pandemic : (Country and Global perspective). In Rethinking Media and Socio-Cultural Change: India and the Globe in Times of Pandemic. - London : HP Hamilton Limited, 2021, pp. 3-18 [1,1 AH].
  článok

  článok

 5. ČECH, Ľubomír. Islamský faktor v ekonomike Turecka. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2021 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 4. júna 2021 = Proceedings of an International Scientific Conference Held Online June 4, 2021. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4832-8. ISSN 2585-9404, s. 82-91 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 6. Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Košice : PHF EU Košice. 2x ročne. ISSN 2585-8785. Dostupné na : http://acta.euke.sk
  časopis

  časopis

 7. TOMÁNEK, Filip. Co čeká české bankovnictví v roce 2020? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 1, s. 24-25.
  článok

  článok

 8. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2020. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. 93 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Sovremennye tendencii i perspektivy razvitija nacionalnykh ehkonomik v uslovijakh vyzovov mirovojj pandemii. 1. izdaniye. Nur-Sultan : Jevrazijskij nacionaľnyj universitet im. L.N. Gumileva, 2020. 515 s. Dostupné na : <https://www.enu.kz/downloads/sentyabr-2020/sovremennye-tendencii.pdf> ISBN 978-601-337-395-9.
 10. HORVÁTHOVÁ, Miroslava. Vplyv pandémie Covid-19 na slovenskú ekonomiku. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4747-5, s. 138.
  článok

  článok