Výsledky vyhľadávania

 1. Odpadové hospodárstvo. Bratislava : Property&Environment. 12x ročne. ISSN 1338-595X
  časopis

  časopis


 2. MOLNÝ, Radoslav. Recyklovať nestačí, lepšie je neplytvať. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 6-7, s. 52-54.
  článok

  článok


 3. PAULIKOVÁ, Alena - JEMALA, Marek - VYSOCKÝ, Martin. Preparing of quality production with regard to recycling-oriented design. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields [elektronický zdroj]. - Arad : Adoram, 2017. ISSN 2344-2409, 2017, no. 13, s. 23-32.
  článok

  článok


 4. MORAVEC, Marek - LIPTAI, Pavol. Smart city concept system for the municipal waste disposal. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields [elektronický zdroj]. - Arad : Adoram, 2017. ISSN 2344-2409, 2017, no. 12, pp. 53–56 online. KEGA 039 TUKE-4/2015, APVV 0432-12, APVV 15-0327.
  článok

  článok


 5. STRIČÍK, Michal - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Exkurzia ako konfrontácia teórie s praxou v oblasti komunálneho odpadového hospodárstva. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2016. ISSN 1335-7808, 2016, roč. 16, č. 12, s. 41-42.
  článok

  článok


 6. STRIČÍK, Michal. Stav nakladania s komunálnym odpadom v meste Michalovce za rok 2015. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2016. ISSN 1335-7808, 2016, roč. 16, č. 7, s. 5-7.
  článok

  článok


 7. ŠTOFOVÁ, Lenka. Materiálové a energetické zhodnotenie plastových obalov. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2016. ISSN 1335-7808, 2016, roč. 16, č. 11, s. 5-9.
  článok

  článok


 8. RAKOVSKÁ, Júlia. Hospodárenie s odpadmi v priemyselnom podniku. In Vplyv environmentálnych nástrojov na zvyšovanie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov - II. : zborník vedeckých statí Katedry manažmentu výroby a logistiky pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2016. ISBN 978-80-225-4342-2, s. 49-55 CD-ROM. VEGA 1/0305/15.
  článok

  článok


 9. KOVALEV, Andrej. Špecifiká financovania prevádzky inovačných priemyselných technológií formou navýšenia základného imania prevádzkovej spoločnosti zo strany potenciálneho investora. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4315-6, s. 49-58. VEGA 1/0709/15.
  článok

  článok


 10. SZARYSZOVÁ, Petra. Spôsoby využitia obnoviteľných zdrojov energie z tuhého komunálneho odpadu. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2016. ISSN 1335-7808, 2016, roč. 16, č. 9, s. 5-8.
  článok

  článok