Výsledky vyhľadávania

 1. PALUŠKOVÁ, Hana. Application of Circular Economy Principles in V4 Countries. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, s. 390-400 online. VEGA 1/0420/19, I-19-103-00.
  článok

  článok

 2. DAŇO, Ferdinand - DRÁBIK, Peter - HANULÁKOVÁ, Eva. Circular Business Models in Textiles and Apparel Sector in Slovakia. In The Central European Business Review. - Praha : University of Economics Prague. ISSN 1805-4862, 2020, vol. 9, no. 1, s. 1-19 online. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok

 3. Odpadové hospodárstvo. Bratislava : Property&Environment. 12x ročne. ISSN 1338-595X
  časopis

  časopis

 4. STRIČÍK, Michal - TKÁČOVÁ, Veronika. Žetónový systém nakladania s komunálnym odpadom - Rudno nad Hronom. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS. ISSN 1335-7808, 2019, roč. 19, č. 3-4, s. 6-9. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 5. OECD Environmental Performance Reviews: Turkey 2019. Paris : OECD, 2019. 187 s. OECD Environmental Performance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews-turkey-2019_9789264309753-en> ISBN 978-92-64-30974-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. PORACKÝ, Marek. Obaly v dodávateľskom reťazci sa menia na ekologickejšie. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2019. ISSN 1336-9857, Jún-Júl 2019, č. 6-7, s. 46-49.
  článok

  článok

 7. STRIČÍK, Michal - HARBUĽÁK, Dušan. Motivačný systém nakladania s komunálnym odpadom v obci Těšany - Česká republika. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS. ISSN 1335-7808, 2019, vol. 19, no. 12, pp. 11-14. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 8. TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí. Mezinárodní konference. TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí: Odpadové fórum 2019: voda, ovzduší, VaV pro oběhové hospodářství, agrochem 2019 : příspěvky z mezinárodní konference, 19.3.-21.3.2019, (Hustopeče, Česko). 1. vydání. Praha : CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2019. online [300 s.]. Dostupné na : <https://www.tretiruka.cz/konference/archiv-tvip-2019/> ISBN 978-80-85990-33-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. STRIČÍK, Michal - BAČOVÁ, Monika - ČONKOVÁ, Monika. Motivácia občanov ku triedeniu komunálneho odpadu na Slovensku. In TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí. Mezinárodní konference. TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí: Odpadové fórum 2019: voda, ovzduší, VaV pro oběhové hospodářství, agrochem 2019 : příspěvky z mezinárodní konference, 19.3.-21.3.2019, (Hustopeče, Česko). - Praha : CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2019. ISBN 978-80-85990-33-1, s. [1-11] online. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 10. BOSÁK, Martin - TARČA, Alexander. Ekonomické zhodnotenie systému nakladania s odpadmi. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2019. ISSN 1336-7137, 2019, roč. 15, č. 4, s. 14-20 online.
  článok

  článok