Výsledky vyhľadávania

 1. JAŠKO, Jozef. Odpady po novom. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 3, s. 63-65.
  článok

  článok

 2. KAŠIAR, Ján. Komunálny odpad - sankcie za nedodržanie zákona. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 9, s. 68-69.
  článok

  článok

 3. PAVOLOVÁ, Henrieta et al. The Circular Model in Disposal with Municipal Waste. A Case Study of Slovakia. In International Journal of Environmental Research and Public Health. - Basel : Published by MDPI. ISSN 1660-4601, 2020, vol. 17, no. 6, pp. 1-15 online. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 4. PALUŠKOVÁ, Hana. Application of Circular Economy Principles in V4 Countries. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 390-400 online. VEGA 1/0420/19, I-19-103-00.
  článok

  článok

 5. Recyklácia : podmienka prežitia pre našu planétu. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 3-4, s. 36-38.
  článok

  článok

 6. Odpadové hospodárstvo. Bratislava : Property&Environment. 12x ročne. ISSN 1338-595X
  časopis

  časopis

 7. STRIČÍK, Michal. Logistika zberu odpadov. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR. ISSN 1335-7808, 2020, roč. 20, č. 2, s. 2 - 6.
  článok

  článok

 8. STRIČÍK, Michal. Nové možnosti finančnej motivácie občanov k triedeniu komunálneho odpadu. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR. ISSN 1335-7808, 2020, roč. 20, č. 3, s. 15-17.
  článok

  článok

 9. PODLASOVÁ, Anežka - ŠIKÝŘ, Petr - NOVOTNÝ, Marcel. Zlepšení systému odpadového hospodářství v ČR. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, s. 70-77.
  článok

  článok

 10. LACKO, Roman - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Medziregionálne rozdiely pri nakladaní s odpadmi v rámci SR. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, s. 34-43.
  článok

  článok