Výsledky vyhľadávania

 1. Odpadové hospodárstvo. Bratislava : Property&Environment. 12x ročne. ISSN 1338-595X
  časopis

  časopis


 2. JANKELOVÁ, Nadežda - DĚD, Marián - KOVÁČIK, Branislav. Management of the bio-waste processing in crisis conditions in the municipal sector. - Registrovaný: Web of Science. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 1, s. 9-22. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 3. MOLNÝ, Radoslav. Recyklovať nestačí, lepšie je neplytvať. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 6-7, s. 52-54.
  článok

  článok


 4. PAULIKOVÁ, Alena - JEMALA, Marek - VYSOCKÝ, Martin. Preparing of quality production with regard to recycling-oriented design. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields [elektronický zdroj]. - Arad : Adoram, 2017. ISSN 2344-2409, 2017, no. 13, s. 23-32.
  článok

  článok


 5. DŽUBÁKOVÁ, Martina. Vplyv zmien odpadovej legislatívy na využívanie EMAS a ISO 14001. In Vplyv environmentálnych nástrojov na zvyšovanie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov - III. : zborník vedeckých statí Katedry manažmentu výroby a logistiky pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2017. ISBN 978-80-225-4464-1, s. 31-35 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. TURISOVÁ, Renáta - ZÁVADSKÝ, Cyril. Aplikáca Six Sigma v odpadovom hospodárstve. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA) [elektronický zdroj]. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 139-142 CD-ROM. APVV-15-0351.
  článok

  článok


 7. FUNDÁKOVÁ, Anna - TILL, Juraj. Ekonomicko-environmentálne aspekty zhodnocovania odpadu. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA) [elektronický zdroj]. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 197-202 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. MIHALIKOVÁ, Nikola - TILL, Juraj. Návrh opatrení na zlepšenie nakladania s odpadmi vo vybranej lokalite. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA) [elektronický zdroj]. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 261-268 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. FRANKOVÁ, Dominika - STRIČÍK, Michal. Obehové hospodárstvo v podmienkach Slovenskej republiky. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, špec. vydanie 2017, roč. 7, č. 3, s. 5-12 online.
  článok

  článok


 10. MORAVEC, Marek - LIPTAI, Pavol. Smart city concept system for the municipal waste disposal. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields [elektronický zdroj]. - Arad : Adoram, 2017. ISSN 2344-2409, 2017, no. 12, pp. 53–56 online. KEGA 039 TUKE-4/2015, APVV 0432-12, APVV 15-0327.
  článok

  článok