Výsledky vyhľadávania

 1. Journal of corporate finance. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science. Amsterdam : Elsevier Science. 6x ročne. ISSN 0929-1199. Dostupné na : http://www.sciencedirect.com
  časopis

  časopis


 2. HYRÁNEK, Eduard - NAGY, Ladislav. Postavenie a funkcie finančného plánovania vo finančnom riadení podniku. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 65-70. VEGA 1/0067/15.
  článok

  článok


 3. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Operative decision – making interactions in company´s cash management. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 106-112. VEGA 1/0008/14.
  článok

  článok


 4. GUNDOVÁ, Petra. Using of logit and probit models for prediction of financial situation of companies in the changing business environment. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 299-306 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. PAKŠIOVÁ, Renáta - KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana - KRŠEKOVÁ, Marianna. Electronic information sources on Slovak enterprises. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 603-607 CD-ROM. VEGA 1/0512/16 (2016-2018).
  článok

  článok


 6. TÓTHOVÁ, Alena. Modeling corporate financial structure. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 1051-1059 CD-ROM. VEGA 1/0008/14.
  článok

  článok


 7. LUKÁČ, Jozef. Inputs in evaluation of the financial performance of companies. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2016. ISBN 978-617-589-123-0, s. 167 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. MARKOVIČ, Peter - DORČÁK, Peter - POLLÁK, František. Ekonómia dlhu – pomôžu reputácii podniku regulačné zásahy štátu? In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 20-29. APVV-15-0511.
  článok

  článok


 9. KOČIŠOVÁ, Kristína. Sledovanie a zlepšovanie efektívnosti podnikov. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2015. ISSN 1335-5813, 2015, roč. 15, č. 1, s. 28-33. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0197495/FM-1-2015.pdf>
  článok

  článok


 10. RASOCHY, Hynek. Riziko insolventnosti odberateľa - nočná mora pre firmu. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2015. ISSN 1337-9798, 2015, roč. 7, č. Február-marec, s. 20. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0198807/GW02_03_2015_lowres.pdf>
  článok

  článok