Výsledky vyhľadávania

 1. Journal of Corporate Finance. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science. Amsterdam : Elsevier Science. 6x ročne. ISSN 0929-1199. Dostupné na : https://www.journals.elsevier.com/journal-of-corporate-finance
  časopis

  časopis

 2. MARKOVIČ, Peter - DORČÁK, Peter - POLLÁK, František. Ekonómia dlhu – pomôžu reputácii podniku regulačné zásahy štátu? In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 20-29. APVV-15-0511.
  článok

  článok

 3. HYRÁNEK, Eduard - NAGY, Ladislav. Postavenie a funkcie finančného plánovania vo finančnom riadení podniku. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 65-70. VEGA 1/0067/15.
  článok

  článok

 4. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Operative decision – making interactions in company´s cash management. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 106-112. VEGA 1/0008/14.
  článok

  článok

 5. LUKÁČ, Jozef. Inputs in evaluation of the financial performance of companies. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2016. ISBN 978-617-589-123-0, s. 167 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. PAKŠIOVÁ, Renáta - KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana - KRŠEKOVÁ, Marianna. Electronic information sources on Slovak enterprises. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 603-607 CD-ROM. VEGA 1/0512/16 (2016-2018).
  článok

  článok

 7. TÓTHOVÁ, Alena. Modeling corporate financial structure. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 1051-1059 CD-ROM. VEGA 1/0008/14.
  článok

  článok

 8. GUNDOVÁ, Petra. Using of logit and probit models for prediction of financial situation of companies in the changing business environment. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 299-306 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. TÓTHOVÁ, Alena. Zobrazenie úrovne riadenia vo finančných výsledkoch podnikov. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, s. 735-742 CD-ROM. VEGA 1/0008/14.
  článok

  článok

 10. KRŠEKOVÁ, Marianna. [Majetková podstata podniku]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 0323-262X, 2015, roč. 44, č. 2, s. 271-272. Recenzia na: Majetková podstata podniku / Renáta Pakšiová ; recenzenti: Anna Šlosárová, Miloslav Janhuba. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3962-3.
  článok

  článok