Výsledky vyhľadávania

 1. Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2018). Conference. Slovak Economic Association Meeting 2018 : Book of Abstracts, from SEA Conference, September 21–22, 2018, Bratislava, Slovakia [elektronický zdroj]. Editors:Tomáš Výrost, Eduard Baumöhl. 1. Edition. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2018. online 37 s. [3,64 AH]. ISBN 978-80-223-4562-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Science and Education: Trends and Prospects : Collection of Scientific Articles : Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH). Reviewers: Jerald L. Feinstein, Cathy A. Enz. 1. Edition. New York : Yunona Publishing, 2018. 380 s. Conferencii (International Scientific Conferences). ISBN 978-0-9988574-2-0.
  kniha

  kniha

 3. KOPKÁŠ, Peter. A View of the Shared Economy and Its Importance in the Conditions of Slovakia. In Digitalization & Smart Green (R)evolution. International Scientific Conference. Digitalization & Smart Green (R)evolution : The Proceedings of the International Scientific Conference, 15th–16th November 2018, (Bratislava, Slovakia). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4588-4, pp. 73-79. SI2.764050, 251-G-GRO-PPA-16-9953, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 4. Local Production Systems in Regional Economies [elektronický zdroj]. Reviewers: Almira Yusupova, Zbigniew Przygodzki. 1st Edition. Banská Bystrica : Belianum, 2018. CD-ROM 123 s. ISBN 978-80-557-1375-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Research: tendencies and prospects. International scientific and practical conference. Research: tendencies and prospects : collection of scientific articles : international scientific and practical conference : [28.4.2017, Mexico City, Mexico] [elektronický zdroj]. Reviewers: Valery Babich, Jarosław Jerzy Turłukowski. 1st ed. Mexico City : Editorial Arane, 2017. online 284 s. ISBN 978-0-9942661-5-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Cross-border co-operation and policy networks in West Africa. Paris : OECD, 2017. 220 s. West african studies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/cross-border-co-operation-and-policy-networks-in-west-africa_9789264265875-en> ISBN 978-92-64-26576-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2017). Conference. Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2017) : book of abstracts. Editors: Eduard Baumöhl, Tomáš Výrost. 1st edition. Bratislava : EKONÓM, 2017. 43 s. [4 AH]. ISBN 978-80-225-4421-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. HUDÁKOVÁ, Mária - BUGANOVÁ, Katarína - ŠIMÁK, Ladislav. Framework experience of global economy and crisis in relation to development of SME in Žilina region. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2015. ISSN 1336-0019, 2015, roč. 14, č. 1, s. 5-13.
  článok

  článok

 9. PARK, Sam Ock. Dynamics of economic spaces in the global knowledge-based economy : theory and East Asian cases. Abingdon : Routledge, 2015. 270 s. Regions and Cities. ISBN 978-0-415-74018-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. NAŠČÁKOVÁ, Jana. The Energy transition and democracy at the local level. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2015. ISSN 1337-7094, 2015, č. 31, s. 174-177 online.
  článok

  článok