Výsledky vyhľadávania

 1. Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2018). Conference. Slovak Economic Association Meeting 2018 : Book of Abstracts, from SEA Conference, September 21–22, 2018, Bratislava, Slovakia [elektronický zdroj]. 1. Edition. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2018. online 37 s. ISBN 978-80-223-4562-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. Science and Education: Trends and Prospects : Collection of Scientific Articles : Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH). Reviewers: Jerald L. Feinstein, Cathy A. Enz. 1. Edition. New York : Yunona Publishing, 2018. 380 s. Conferencii (International Scientific Conferences). ISBN 978-0-9988574-2-0.
  kniha

  kniha


 3. Cross-border co-operation and policy networks in West Africa. Paris : OECD, 2017. 220 s. West african studies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/cross-border-co-operation-and-policy-networks-in-west-africa_9789264265875-en> ISBN 978-92-64-26576-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Research: tendencies and prospects. International scientific and practical conference. Research: tendencies and prospects : collection of scientific articles : international scientific and practical conference : [28.4.2017, Mexico City, Mexico] [elektronický zdroj]. Reviewers: Valery Babich, Jarosław Jerzy Turłukowski. 1st ed. Mexico City : Editorial Arane, 2017. online 284 s. ISBN 978-0-9942661-5-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2017). Conference. Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2017) : book of abstracts. Editors: Eduard Baumöhl, Tomáš Výrost. 1st edition. Bratislava : EKONÓM, 2017. 43 s. [4 AH]. ISBN 978-80-225-4421-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. PARK, Sam Ock. Dynamics of economic spaces in the global knowledge-based economy : theory and East Asian cases. Abingdon : Routledge, 2015. 270 s. Regions and Cities. ISBN 978-0-415-74018-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. HUDÁKOVÁ, Mária - BUGANOVÁ, Katarína - ŠIMÁK, Ladislav. Framework experience of global economy and crisis in relation to development of SME in Žilina region. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2015. ISSN 1336-0019, 2015, roč. 14, č. 1, s. 5-13.
  článok

  článok


 8. NAŠČÁKOVÁ, Jana. The Energy transition and democracy at the local level. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2015. ISSN 1337-7094, 2015, č. 31, s. 174-177 online.
  článok

  článok


 9. DOLEŽAL, F. Podmienky pre pôsobenie firiem závisia od lokality. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2014. ISSN 1337-2459, December 2014, roč. 8, č. 6, s. 22.
  článok

  článok


 10. Drehscheibe für Innovation und Wachstum. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2014. ISSN 1336-9857, marec 2014, roč. 8, č. 3.
  článok

  článok