Výsledky vyhľadávania

 1. PONGRÁCZ, Eva. Challenges and Perspectives of Social Economy in Slovakia. In Economic and Social Development 2019. International Scientific Conference. Economic and Social Development 2019 : Book of Proceedings, 44th International Scientific Conference, 19-20 September 2019, (Split, Croatia). - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019. ISSN 1849-7535, pp. 43-49 oline. VEGA 1/0367/17.
  článok

  článok

 2. GAJDOVÁ, Denisa - DEÁKOVÁ, Stanislava. Social Economy and Its Development Through Social Co-Operatives. In Stabilization of Human Capital in Slovak Enterprises as an Immanent Determinant of their Success, Competitiveness and Sustainable Development : Research Papers. - Brno : Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-9172-6, s. 74-83. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok

 3. OKUNEVIČIŪTĖ NEVERAUSKIENĖ, Laima - PRANSKEVICIUTE, Irena. Contribution of the economic and social sector to economic development: the case of the UK, Sweden and Lithuania. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2018. ISSN 1728-6239, 2018, vol. 174, no. 11-12, s. 10-15.
  článok

  článok

 4. ŠAROCH, Stanislav - ŠMEJKAL, Václav. Cíle Lisabonské smlouvy mezi právem a ekonomií: jak reformovat správu ekonomických záležitostí a tím lépe naplňovat ideu sociálně tržního hospodářství? In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 1, s. 3-15.
  článok

  článok

 5. DUBCOVÁ, Gabriela - KISSOVÁ, Jana - MAJDÚCHOVÁ, Helena. The Social and solidarity economy - one of the most progressive trends in social innovations. In The research of the relationship between social innovation and the economy of an enterprise in order to increase the competitiveness of the business entity : proceedings of scientific papers. - Brno : Munipress, 2017. ISBN 978-80-210-8854-2, pp. 26-34. VEGA 1/0784/15 (50%), VEGA 1/0857/16 (50%).
  článok

  článok

 6. LISÝ, Ján. Kríza modelu sociálneho trhového hospodárstva. In Komparácia ekonomických systémov : problémy a výzvy : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4309-5, s. [29-35] CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 7. KAČÍRKOVÁ, Eliška. The Schizophrenia of the socio-economic model of China. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2016. ISSN 1335-2741, 2016, roč. 19, č. 4, s. 156-172.
  článok

  článok

 8. ŠMEJKAL, Václav - ŠAROCH, Stanislav - SVOBODA, Pavel. European Union as a Highly Competitive Social Market Economy : Legal and Economic Analysis. Waldkirchen : rw&w Science & New Media Passau-Berlin-Prague, 2016. 172 s. ISBN 978-3-946915-03-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Job creation and local economic development. Paris : OECD, 2014. 362 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/job-creation-and-local-economic-development_9789264215009-en> ISBN 978-92-64-21131-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. ŠMEJKAL, Václav - ŠAROCH, Stanislav. EU as a higly competetive social market economy - goal, options, and reality. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2014. ISSN 1213-2446, 2014, roč. 14, č. 4, pp. 393-410.
  článok

  článok