Výsledky vyhľadávania

 1. ABASHIDZE, Archil - GVALIA, Giorgi. A Cost-Benefit Analysis of Border Corruption in the Conflict Regions in Georgia and Moldova. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 11, s. 46-72.
  článok

  článok

 2. BEŇOVÁ, Zuzana. Analýza nelegálnych aktivít na slovensko-ukrajinskej hranici a možnosti ich eliminácie. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. Medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 38-48 online.
  článok

  článok

 3. ČECH, Ľubomír. Hranice v regióne Strednej Ázie a scenáre ich možných zmien pod vplyvom vonkajších a vnútorných faktorov. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3502, 2020, roč. 15, č. 2, s. 5-15. KEGA 015EU–4/2018.
  článok

  článok

 4. KUCHARČÍK, Rudolf. Územné spory v Latinskej Amerike. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 242-247. KEGA 015EU-4/2018.
  článok

  článok

 5. VOTOUPALOVÁ, Markéta. The Wrong Critiques: Why Internal Border Controls Don’t Mean the End of Schengen. In New Perspectives : interdisciplinary journal of Central & East European politics and international relations. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2019. ISSN 2336-825X, 2019, vol. 27, no. 1, s. 73-99.
  článok

  článok

 6. BÉREŠOVÁ, Juliana. [The] Future of the Schengen Agreement. In Visegrad Journal on Human Rights. - Bratislava : Pan-European University. ISSN 2644-5727, 2019, vol. 1, no. 6, pp. 8-13.
  článok

  článok

 7. HRABÁLEK, Martin - BURIANOVÁ, Sylvie. To Intervene or Not to Intervene? Positions of the Member States Towards the Article 18 of the European Border and Coast Guard Proposal. In Slovak Journal of Political Sciences. - Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences., 2019. ISSN 1335-9096, 2019, vol. 19, no. 1, s. 43-59.
  článok

  článok

 8. CELATA, Fillippo - COLETTI, Raffaella. Borderscapes of External Europeanization in the Mediterranean Neighbourhood. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2019. ISSN 1461-7145, 2019, vol. 26, no. 1, pp. 9-21.
  článok

  článok

 9. DECOVILLE, Antoine - DURAND, Frédéric. Exploring Cross-Border Integration in Europe: How Do Populations Cross Borders and Perceive Their Neighbours? In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2019. ISSN 1461-7145, 2019, vol. 26, no. 2, pp. 134-157.
  článok

  článok

 10. SPIRIDON, Vasile. Literatura de „frontieră“ a lui Gib I. Mihăescu (romanul Rusoaica) : În drum spre Chişinău. In Un veac de conflagraţii. Conferinţă ştiinţifică internaţională. Un veac de conflagraţii: Realitate şi ficţiune : conferinţă ştiinţifică internaţională, ediţia a VII-A, Chişinău, 8 iunie 2018. - Chişinău : Pontos, 2019. ISBN 978-9975-72-366-4, p. 31-39.
  článok

  článok