Výsledky vyhľadávania

 1. MÁRKUS, Ádám. Disappearing Borders in the Visegrad Countries. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 2, pp. 149–168.
  článok

  článok


 2. GARAJ, Patrik. Ako môže vyzerať Trumpov múr. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 27. apríla 2017, roč. 27, č. 17, s. 26-29.
  článok

  článok


 3. MRÁZ, Stanislav. Formarea statalitãţii Slovace. In Statalitatea Moldovei: continuitatea istoricã şi perspectiva dezvoltãrii. conferinţã ştiinţificã inaternaţionalã. Statalitatea Moldovei: continuitatea istoricã şi perspectiva dezvoltãrii : conferinţã ştiinţificã inaternaţionalã 24-25 martie 2017, Chişinãu. - Chişinãu : IRIM, 2017. ISBN 978-9975-56-439-7, s. 568-580.
  článok

  článok


 4. KESEL, Juraj. European Security in the Context of Migration - Measures to Protect Borders and Security Aspects Connected with Migration. In European Scientific Journal : Peer-reviewed Mega Journal [elektronický zdroj]. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2017. ISSN 1857-7431, 2017, vol. 13, no. 35, pp. 62-77.
  článok

  článok


 5. HUSENICOVÁ, Lucia - NOVÁKOVÁ, Dagmar. Zmena postavenia štátu v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s. 392-400.
  článok

  článok


 6. GANOCZY, Štefan. Súčasná migrácia do Európy a jej dôsledky. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s.
  článok

  článok


 7. CIAPIN, Etienne. Western Border Issues of Ukraine in Crisis: Transcarpathia, Border Interface with the European Union. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017. ISSN 1335-2741, 2017, roč. 20, č. 4, s. 174-189.
  článok

  článok


 8. NOVOTNÁ, Markéta. Současný vývoj Schengenu: důkaz jeho krize nebo flexibility? In Medzinárodné vzťahy : interdisciplinárny vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2017. ISSN 1336-1562, 2017, roč. 15, č. 4, s. 407-434.
  článok

  článok


 9. GODA, Samuel. Ukraine and Republic of Moldova - Borders in Conflict Zones. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s. 328-336 online.
  článok

  článok


 10. MRÁZ, Stanislav - ZUBRO, Tetyana. Ustanovlenije gosudarstvennych granic Čechoslovackoj respubliki pri jeje vozniknovenii posle Pervoj mirovoj vojny. In Revista Moldoveneascã de drept internaţional şi relaţii internaţionale [elektronický zdroj]. - Chisinau : [Central editorial poligrafic al USM], 2016. ISSN 1857-1999, 2016, vol. 11, nr. 2, pp. 231-243 online.
  článok

  článok