Výsledky vyhľadávania

 1. GARAJ, Patrik. Ako môže vyzerať Trumpov múr. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 27. apríla 2017, roč. 27, č. 17, s. 26-29.
  článok

  článok


 2. MRÁZ, Stanislav. Formarea statalitãţii Slovace. In Statalitatea Moldovei: continuitatea istoricã şi perspectiva dezvoltãrii. conferinţã ştiinţificã inaternaţionalã. Statalitatea Moldovei: continuitatea istoricã şi perspectiva dezvoltãrii : conferinţã ştiinţificã inaternaţionalã 24-25 martie 2017, Chişinãu. - Chişinãu : IRIM, 2017. ISBN 978-9975-56-439-7, s. 568-580.
  článok

  článok


 3. NOVOTNÁ, Markéta. Současný vývoj Schengenu: důkaz jeho krize nebo flexibility? In Medzinárodné vzťahy : interdisciplinárny vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1339-2751, 2017, roč. 15, č. 4, s. 407-434.
  článok

  článok


 4. ZUBRO, Tetyana. Territoriaľnoje stanovlenije Čechoslovackogo gosudarstva v 1918 godu. In Konstitucijno-pravovi studiji. - Užgorod : Vidavničij dim Geľvetika, 2016. ISSN 2305-2010, 2016, no. 1, s. 59-72.
  článok

  článok


 5. MRÁZ, Stanislav - ZUBRO, Tetyana. Ustanovlenije gosudarstvennych granic Čechoslovackoj respubliki pri jeje vozniknovenii posle Pervoj mirovoj vojny. In Revista moldovenesca de drept international si relatii internationale [elektronický zdroj]. - Chisinau : [Central editorial poligrafic al USM], 2016. ISSN 1857-1999, 2016, vol. 11, nr. 2, pp. 231-243 online.
  článok

  článok


 6. ČECH, Ľubomír. Krajiny postsovietskej strednej Ázie a faktor možnej revízie hraníc v nadchádzajúcom storočí. In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2016. medzinárodná vedecká konferencia. Národná a medzinárodná bezpečnosť 2016 : 7. medzinárodná vedecká konferencia, 27.-28. októbra 2016, Liptovský Mikuláš [elektronický zdroj]. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2016. ISBN 978-80-8040-534-2, s. [1-10] CD-ROM.
  článok

  článok


 7. HARAKAĽOVÁ, Dorota. Nároky arktických štátov na predĺženie kontinentálneho šelfu. In Medzinárodné právo, medzinárodná politika a medzinárodné vzťahy. Konferencia. Medzinárodné právo, medzinárodná politika a medzinárodné vzťahy : zborník vychádza pri príležitosti životného jubilea prof. JUDr. Stanislava Mráza, CSc. : konferencia, 11. novembra 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4312-5, s. 27-33.
  článok

  článok


 8. ODLER, Robert et al. Cudzinecký a hraničný režim II : (hraničná kontrola). In Policajná teória a prax : časopis Akadémie PZ v Bratislave. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2016. ISSN 1335-1370, 2016, roč. 24, č. 1, s. 116-126.
  článok

  článok


 9. ČERI, Ladislav. Stratégie SR v boji s nelegálnou migráciou. In Politické, ekonomické a sociálne súvislosti súčasnej migračnej krízy v Európe. Workshop. Politické, ekonomické a sociálne súvislosti súčasnej migračnej krízy v Európe : zborník z workshopu : 9. november 2016, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4343-9, s. 25-36 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. KLENKA, Michal. Nasadenie bezpilotných lietadiel na vonkajšiu hranicu Európskej únie. In Politické, ekonomické a sociálne súvislosti súčasnej migračnej krízy v Európe. Workshop. Politické, ekonomické a sociálne súvislosti súčasnej migračnej krízy v Európe : zborník z workshopu : 9. november 2016, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4343-9, s. 77-84 CD-ROM.
  článok

  článok