Výsledky vyhľadávania

 1. KAPUCIAN, Boris. Gamifikovaný rozvoj strategických zručností. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1336-9849, 2019, roč. 14, č. 5, s. 24-26.
  článok

  článok

 2. ČIČKOVÁ, Zuzana - FIGUROVÁ, Dana. Benefits From Cooperation Behaviour in Vehicle Routing Problem. In LOGIC 2019. Logistics International Conference. LOGIC 2019 : Proceedings of the 4th Logistics International Conference, 23-25 May 2019, (Belgrade, Serbia). - Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineeiring, 2019. ISBN 978–86–7395–402–8, pp. 19-25 online. VEGA 1/0351/17, SK-SRB-18-0009.
  článok

  článok

 3. SEQUEIRA LOPEZ, Allan Jose - ČIČKOVÁ, Zuzana. Spatial Competition With Regulatory Intervention. In LOGIC 2019. Logistics International Conference. LOGIC 2019 : Proceedings of the 4th Logistics International Conference, 23-25 May 2019, (Belgrade, Serbia). - Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineeiring, 2019. ISBN 978–86–7395–402–8, pp. 92-99 online. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok

 4. TÖRÖKOVÁ, Anikó. Gamifikácia a jej prínos v podnikovom elektronickom vzdelávaní. In Informačné technológie v znalostnej ekonomike : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4580-8, s. [1-12] CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 5. Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska. Vedecký workshop. Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska: 2. vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0351/17 : zborník z workshopu : 10.december 2018. Recenzenti: Ivan Brezina, Martin Dlouhý. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [30 s., 2,2 AH]. VEGA 1/0351/17. ISBN 978-80-225-4565-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. DUBROVINA, Nadiya - DUBROVINA, Vira - PÉLIOVÁ, Jana. Formuvannja interaktyvnogo spilkuvannja v konteksti kompetentnisnogo navčannja. In Economic and Social-Focused Issues of Modern World. International Scientific Conference. Economic and Social-Focused Issues of Modern World : Conference Proceedings of the International Scientific Conference, October 24–25, 2018, (Bratislava, Slovak Republic). - Bratislava : VŠEMVS, 2018. ISBN 978-80-89654-48-2, s. 334-337 online.
  článok

  článok

 7. HUBINÁKOVÁ, Henrieta. Priestorová predstavivosť v kontexte užívania digitálnych hier. In MMK 2018. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2018 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IX., 17. – 21. prosince 2018, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISBN 978-80-87952-27-6, s. 524-529.
  článok

  článok

 8. KLUBAL, Libor. Gamifikační prvky edukačních platforem. In MMK 2018. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2018 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IX., 17. – 21. prosince 2018, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISBN 978-80-87952-27-6, s. 1025-1029.
  článok

  článok

 9. HUBINÁKOVÁ, Henrieta. Verbálne schopnosti v kontexte užívania digitálnych hier. In MMK 2018. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2018 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IX., 17. – 21. prosince 2018, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISBN 978-80-87952-27-6, s. 530-536.
  článok

  článok

 10. Nové využití gamifikace: získat klienty a motivovat zaměstnance. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2018. ISSN 1212-690X, 2018, č. 9, s. 18-20.
  článok

  článok