Výsledky vyhľadávania

 1. LITOMERICKÝ, Juraj. Význam výberu vhodnej hudby do prevádzok maloobchodu a služieb. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2018. ISSN 2453-9988, 2018, roč. 10, č. 2, s. 24-29 online.
  článok

  článok


 2. LEGÉŇ, Marek. Prerástli Slovensko, teraz chcú dobyť Európu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 10. augusta 2017, roč. 27, č. 32, s. 34-36.
  článok

  článok


 3. TVARDZÍK, Jozef. Na čom zarába slovenský hip hop. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 20. júla 2017, roč. 27, č. 29-30, s. 22-25.
  článok

  článok


 4. BIEL, Marián. Slovenský iTunes sa rozbieha. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 15. júna 2017, roč. 27, č. 24, s. 34-35.
  článok

  článok


 5. VONGREJ, Marián. Arrow As a Symbol of (Social) Business Model – Introduction to Its Holistic Approach in the Areas of Movie, Music, Literature and Art. In Problemy semantyky slova, rečennja ta tekstu : [zbirnyk]. - Kyjiv : Kyjivskyj nacionaľnyj lingvistyčnyj universytet, 2017. ISSN 2521-1218, s. 29-33. VEGA 1/0367/17.
  článok

  článok


 6. BERČÍK, Jakub. Zvýšte predaj zapojením zmyslov vašich zákazníkov. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2016. ISSN 1805-0549, 5-6, č. 29, (2016.
  článok

  článok


 7. Beriem si, čo mi patrí. In Forbes. - Nitra : Barecz & Conrad Media, 2016. ISSN 1338-2527, 2016, roč. 6, č. December.
  článok

  článok


 8. PAJONK, Peter - PLEVOVÁ, Katarína. Vnemový marketing – zmysly v podpore predaja. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 29, s. 83-91.
  článok

  článok


 9. KRAMÁROVÁ, Zlatica. Autorský zákon a hotelier : Viete komu, koľko a za čo treba platiť? In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2015. ISSN 1337-0545, 2015, roč. 9, č. jeseň, s. 36-42.
  článok

  článok


 10. ŽITŇANSKÝ, Eduard. Primeraná cena a niečo navyše. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 3. apríla 2014, roč. 24, č. 13.
  článok

  článok