Výsledky vyhľadávania

 1. POTOMA, Radoslav - BLAŠČÁK, Pavel - RAJFUR, Piotr. Theory of Quality of Business Strategy in Practice. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 166-175.
  článok

  článok

 2. BREZOVSKÝ, Jozef. Hutnícka logistika: Presuny tisícok ton materiálu. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019, júl-august 2019, roč. 15, č. 79, s. 18-19.
  článok

  článok

 3. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. Výkonnostné diferencie podnikov v kontexte štruktúry trhu. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 7.11.2019, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4671-3, s. 6-12. VEGA 1/0842/17.
  článok

  článok

 4. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. Vplyv vnútorných faktorov na výkonnosť podnikov. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 7.11.2019, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4671-3, s. 13-19. VEGA 1/0842/17.
  článok

  článok

 5. BOBENIČ, Tibor - HAJDUOVÁ, Zuzana. Determinujúce interné faktory finančnej výkonnosti hutníckych podnikov. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 2454-1028, 2019, roč. 16, č. 2, s. 20-30 online.
  článok

  článok

 6. BOBENIČ, Tibor. Determinanty výkonnosti hutníckych podnikov : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Hajduová. Bratislava, 2019. 107 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. GRAČKOVÁ, Ivana. Do hutní expedice proniká digitalizace. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 11, s. 26-28.
  článok

  článok

 8. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - DUGAS, Jaroslav. What Are the Drivers of Business Performance? A Case of Slovakian Metal Casting Industry. In ISCOBEMM 2019. International Scientific Conference. ISCOBEMM 2019 : International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing. - Brno : Masaryk University, 2019. ISBN 978-80-210-9192-3, pp. [1-8]. VEGA 1/0842/17.
  článok

  článok

 9. BOBENIČ, Tibor. Hodnotenie výkonnosti hutníckych podnikov. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S. Medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu, 12. apríl (duben) 2018, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4501-3, s. 15-20 CD-ROM. VEGA 1/0842/17.
  článok

  článok

 10. MANOVÁ, Eva et al. Position of the Chosen Industrial Companies in Connection to the Mining. - Registrovaný: Scopus. In Acta Montanistica Slovaca. - Košice : Technical University of Košice. ISSN 1335-1788, 2018, vol. 23, no. 2, pp. 132-140 online. VEGA 1/0515/18, KEGA 031/TUKE-4/2016.
  článok

  článok